Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize Edilen Dokümanlar PP.2.1.TAL.0007 KİTAM Donanım Yönetimi Talimatı , LAB-EK Laboratuvar Yönetimi El Kitabı , PP.2.1.FR.0117 KİTAM Mikrobiyoloji Birimi Analiz Sonuç Raporu , PP.2.1.FR.0046 KİTAM Analiz Fiyat Teklif Formu , ORG.0027 Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Organizasyon Şeması'na ait dokümanlar revize edilmiştir. 01.07.2024 - 15:52
Revize Edilen Dokümanlar PP.1.3.FR.0073 Uluslararası Öğrenci Kayıt, Taahhüt Evrak Teslim Formu ilr PP.1.3.FR.0079 Uluslararası Öğrenci Evrak Teslim Formu revize edilmiştir. 01.07.2024 - 13:38
Yeni Yayınlanan ve Mülga Edilen Yönerge PP.1.3.PRS.0001 OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmış olup, PP.1.3.PRS.0002 OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi yayınlanmıştır. 28.06.2024 - 15:47
Yayınlanan Görev Tanımı ile Revize Edilen Organizasyon Şeması GT.502 Bilgi ve İletişim Güvenliği Personeli görev tanımı yayınlanmış ve ORG.0052 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması revize edilmiştir. 14.06.2024 - 14:20
YENi YAYINLANAN PROSEDÜR ve REVİZE EDİLEN YÖNERGE PP.4.8.PRS.0002 ENERJİ PLANLAMA PROSEDÜRÜ yayınlanmıştır. PP.1.1.PRS.0003 EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ revize edilmişitr. 23.05.2024 - 16:47
Revize Edilen Dokümanlar P.5.4.FR.0004-Ek Süre İsteği Yazısı(Personel Disiplin Soruşturması) ile PP.4.5.GT.0319 İMİD İşçi Tahakkuk Ofisi Personeli 20.05.2024 - 13:57
Revize Edilen Dokümanlar PP.2.1.FR.0008-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştımaları Etik Kurulu Başvuru Formu         PP.2.1.FR.0009-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Gönüllü Katılım Formu           PP.2.1.FR.0077-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi             PP.2.1.FR.0078-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Ölçek Geliştirme Formu                 PP.2.1.FR.0080-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Gizlilik Taahhütnamesi             PP.2.1.FR.0081-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Kontrol Listesi  05.04.2024 - 13:41
Revize Edilen Doküman PP.1.2.FR.0104- Devlet Konservatuvarı Konser Salonu Kullanım Formu revize edilmiştir. 21.03.2024 - 16:16
Revize Edilen Doküman "PP.1.2.FR.0085-Ek Ders Ücreti Bildirim Formu"na öğretim görevlisi (tedviren) görev tanımı eklenmiştir. 13.03.2024 - 14:33
Revize Edilen Dokümanlar (Anket Formları) PP.5.3.FR.0009-Tedarikçi Memnuniyet Anketi PP.5.3.FR.0018-Ogrenci Memnuniyeti Anketi PP.5.3.FR.0019 Akademik Personel Memnuniyet Anketi PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anketi PP.5.3.FR.0033 Dis Paydas Memnuniyet Anketi PP.5.3.FR.0037 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi PP.5.3.FR.0044 Dönem Bazlı Danışman Değerlendirme Anketi PP.5.3.FR.0045 Danışman Görüşme Memnuniyet Anketi Formu PP.5.3.FR.0046 Ders İş Yükünün Belirlenmesi Anketi PP.5.3.FR.0048 İdari Personel Memnuniyet Anketi formları revize edilmiştir. 11.03.2024 - 13:43
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Doküman ORG.0062 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması PP.4.8.İŞA.0021 Enerji Planlama İş Akış Süreci yeni doküman olarak yayınlanmıştır. 07.03.2024 - 15:14
Yeni Yayınlanan Dokümanlar PP.4.8.FR.0016 Yangın Söndürme Cihazı Aylık Kontrol Formu ile PP.4.7.FR.0229 Günlük Yemek Formu yayınlanmıştır. 07.03.2024 - 13:42
Yeni Eklenen Dokümanlar PP.3.5.FR.0003 OMÜ-UNİKYS (Üniversite Kalite Yönetim Sistemi) Eğitim Ücreti Puantajı PP.3.5.FR.0004 OMÜ-UNİKYS (Üniversite Kalite Yönetim Sistemi) Eğitim Programı Çizelgesi 14.02.2024 - 11:52
Revize Edilen ve Yeni Yayınlanan Mevzuatlar PP.1.2.PRS.0041 OMÜ Lisans Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Usul ve Esaslar P.4.3.PRS.0008 OMÜ Kimlik Kartı Yönergesi PP.4.7.PRS.0002 OMU SKSDB Beslenme Hizmetleri Yönergesi 01.02.2024 - 15:40
Yeni ve Revize Edilen Doküman ve Görev Tanımı PP.4.8.GT.0180 Harita ve Kamulaştırma Birimi Personeli ile PP.4.7.FR.0219 Tenis Kortu Rezervasyon Takip Formu ve PP.4.7.FR.0228 Rezervasyon - Konaklama İptal Formu revize edilmiş, PP.4.3.FR.0120 Sürekli İşçi Puantaj Cetveli yeni doküman olarak yayınlanmıştır. 17.01.2024 - 09:33
Revize Doküman PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu ve PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu revize edilmiştir. 10.01.2024 - 08:30
Revize Edilen Organizasyon Şeması ORG.0051 Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması revize edilmiştir. 25.12.2023 - 10:57
Revize Edilen Görev Tanımlar PP.4.5.GT.0444 Acil Durum Söndürme Ekibi Destek Elemanı PP.4.5.GT.0445 Acil Durum Kurtarma Ekibi Destek Elemanı PP.4.5.GT.0446 Acil Durum Koruma Ekibi Destek Elemanı PP.4.5.GT.0447 Acil Durum İlkyardım Ekibi Destek Elemanı görev tanımları revize edilmiştir. 25.12.2023 - 10:44
Yeni ve Revize Edilen Dokümanlar PP.4.7.FR.0228-Konaklama İptal Formu Yeni Doküman PP4.7.FR.0221  Günlük Ürün Satış Listesi PP.4.7.FR.0109 Yemek Üretim Sayısı Tespit Formu 21.12.2023 - 16:43
Güncellenen Formlar PP.5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi güncellenmiştir. 21.12.2023 - 13:24
360 kayıt içerisinden 1-20 kadarı gösteriliyor.