Kategori

Kategori
1. Eğitim ve Öğretim Ana Sürecine Ait Formlar


Dokümanlar

Doküman
PP.1.1.FR.0001-Ders Açma Talep Formu
PP.1.1.FR.0002-Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu
PP.1.1.FR.0006-Araştırma Görevlisi Bilgi Formu
PP.1.1.FR.0007-Bilimsel Hazırlık Programı Formu
PP.1.1.FR.0018-Puamer Egitim Programi Öneri Formu
PP.1.1.FR.0020-Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
PP.1.1.FR.0021 Birim Özdeğerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0001-XXX Kullanım ve Kalibrasyon Talimatı Şablonu
PP.1.2.FR.0003- İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Öğrenci Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0004- Haftalık Uygulama Raporu
PP.1.2.FR.0005- İş Yeri Uygulması Öğrenci Devam Takip Çizelgesi
PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0007-İş Yeri Eğitimi Dersi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0008-İş Yeri Eğitimi Gönüllü Katılım Formu
PP.1.2.FR.0009-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersi Öğrenci Talep Formu
PP.1.2.FR.0010-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Öğrenci Yerleştirme Formu
PP.1.2.FR.0011-İş Öğrenci Yerleştirme Kurul Kararı Formu
PP.1.2.FR.0012-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Ara Dönem Raporu
PP.1.2.FR.0013-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Yıl Sonu Raporu
PP.1.2.FR.0014-İş Yeri Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0015-Öğretim Elemanı Mentor Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0018-Staj Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0019-Tez Yayınlama İzin Formu
PP.1.2.FR.0020-Kimlik, İletişim ve Rotasyon Bilgileri Formu (Diş Hekimliği)
PP.1.2.FR.0021-Zorunlu Staj Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0022-Bireysel Eğitim Telafi Bildirim Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0023-Fizyoterapi Telafi Bildirim Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0024-Aile Ön Görüşme Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0025-Fizyoterapi Öğrenci Tanıma Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0026-Bireysel Eğitim Ders Programı Çizelgesi (OGEM)
PP.1.2.FR.0027-Bireysel Eğitim Takip Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0028-Fizyoterapi Seans Programı (OGEM)
PP.1.2.FR.0029-Fizyoterapi Seans Takip Formu (OGEM)
PP.1.2.FR.0030-Öğretmen Kontrol Listesi (OGEM)
PP.1.2.FR.0031-Tez Danışmanı Öneri Formu
PP.1.2.FR.0032-Tez-Dönem Projesi Danışman Değişikliği Öneri Formu
PP.1.2.FR.0033-Tez Konusu Öneri Formu
PP.1.2.FR.0034-Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu
PP.1.2.FR.0035-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası
PP.1.2.FR.0037-Eğitim Öğretim Perf. Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0039-Askerlik İşlemleri Dilekçesi(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0040-Ders Kayıt Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0041-Ders Muafiyet Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0042-Öğrenci Ders Muafiyet Bildirim Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0043-Ders Saydırma İşlem Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0044-Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0045-Disiplin Ceza Formu
PP.1.2.FR.0046-Doktora / Sanatta Yeterlik Programlarında Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0047-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Komitesi Raporu
PP.1.2.FR.0048-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Öneri Formu
PP.1.2.FR.0049-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı
PP.1.2.FR.0050-Tez İzleme Komitesi İzleme - Değerlendirme Tutanağı
PP.1.2.FR.0051-Doktora Yeterlik / Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
PP.1.2.FR.0052-Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunması Bireysel Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0053-Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunma Tutanağı
PP.1.2.FR.0054-Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jüri Öneri Formu
PP.1.2.FR.0055-Erasmus Programı Kapsamında Ders Alan Öğrenciler İçin İntibak Formu
PP.1.2.FR.0056-Yaz Okulu Eş Değer Ders Belirleme Formu(Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0057-İzinli Sayılma Formu (Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0058-Mazeret Sınavı Başvuru Formu(Lisansüstü-Lisans-Ön Lisans)
PP.1.2.FR.0059-Mezuniyet İşlemleri Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0060-Not Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0063-Seminer Sunum Programları Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0064-Sınav Notlarına İtiraz Dilekçesi
PP.1.2.FR.0065-Sınavsız Lisansüstü Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0066-Tez Bireysel Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0067-Tez Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0068-Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
PP.1.2.FR.0069-Tez Sınav Tutanağı (Tıp Fakültesi)
PP.1.2.FR.0070-Tez Teslim Tutanağı
PP.1.2.FR.0071-Tez Teslimi Süreci Formu
PP.1.2.FR.0072-Tezli Yüksek Lisans-Tez Savunma Jüri Öneri Formu
PP.1.2.FR.0073-Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı
PP.1.2.FR.0074-Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0075-Yatay Geçiş Başvuru Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0076-Yatay Geçiş Muafiyet Talep Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0078-Tek Ders Sınavı Başvuru ve Not Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0079-Yatay Geçiş Başvuru Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0080-Ek Sınav Müracaat Formu
PP.1.2.FR.0081-İntibak Dersi Ekleme Formu
PP.1.2.FR.0082-Not Düzeltme Formu(Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0083-Ek Sınav Not Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0084-Yaz Okulu Ders Açma ve Görevlendirme Formu
PP.1.2.FR.0085 Ek Ders Ücreti Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0086-Lisansüstü Kontenjan Talep Formu
PP.1.2.FR.0087-Lisansüstü Giriş Sınav Jüri Öneri Formu
PP.1.2.FR.0088-Ders Görevlendirme Formu
PP.1.2.FR.0089-Cihaz Kullanım Talimatı (Güzel Sanatlar Fakültesi)
PP.1.2.FR.0090-Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu
PP.1.2.FR.0091-Diploma İstek Formu
PP.1.2.FR.0092-Staj Uygulama Çalışmaları
PP.1.2.FR.0093-Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesi
PP.1.2.FR.0094-Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme Takvimi
PP.1.2.FR.0095-Eğitim-Öğretim Performans Ölçüm Formu
PP.1.2.FR.0097-Yabancı Dil Başarı Belgesi (Yabancı Diller Yüksekokulu)
PP.1.2.FR.0098 Sınav Ücreti Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0099-Mesleki Uygulama Programı (MUP) Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0100-Not Düzeltme Formu (Tıp Fakültesi)
PP.1.2.FR.0101-Sınav Notu İtiraz Formu
PP.1.2.FR.0102-Sınav Sorusuna İtiraz Formu
PP.1.2.FR.0103-Ders Telafi Formu
PP.1.2.FR.0104-Konser Salonu Kullanım Formu
PP.1.2.FR.0105-Toplu Mezuniyet İlişik Kesme Formu
PP.1.2.FR.0106-Eğitim Programı İzleme Formu (EPİF)
PP1.2.FR.0107-Akran Değerlendirme Komisyonu Program Değerlendirme Çizelgesi (ADKPDÇ)
PP.1.2.FR.0108 Akran Değerlendirme Komisyonu Performans Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0110-Uygulama Dersi Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0111-Seminer Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0112-Dönem Projesi Konusu Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0113-Dönem Projesi Danışman Öneri Formu
PP.1.2.FR.0114-İşyeri Staj Sözleşmesi
PP.1.2.FR.0115-Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) Gönüllü Katılım Formu
PP.1.2.FR.0116 Lisans İlave Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu
PP1.2.FR.0117 Önlisans İlave Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu
PP.1.2.FR.0118 Müfredat Değişiklikleri İçin Hazırlanan İntibak Programına Göre SİL veya KM Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0119 Diş Hekimliği Fakültesi Tez Gelişme Raporu
PP.1.2.FR.0120 Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Tez Savunması Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0121 Diş Hekimliği Fakültesi Tez Sonucu Bildirme Formu
PP.1.2.FR.0122 Diş Hekimliği Fakültesi Tez Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0123 Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Sınavına Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0124 Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Rotasyon ve Yeterlilik Belgesi
PP.1.2.FR.0125 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Ders Beyan Formu
PP.1.2.FR.0126 Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Formasyon Ek Ders Ücreti)
PP.1.2.FR.0127 Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Formasyon Döner Sermaye Ek Ödeme)
PP.1.2.FR.0128 Fakülte/MYO/YO Staj Komisyonu Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0129 Staj Yeri Ayrılış Formu
PP.1.2.FR.0130-Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Tez Değerlendirme Tutanağı
PP.1.3.FR.0019-Genel İstek Formu
PP.1.3.FR.0020-Ücret İade Formu(Önlisans-Lisans-Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0021-Mezuniyet İlişik Kesme Formu(Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0023-Kayıt Sildirme Formu(Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0029-Özel Öğrenci Başvuru Formu.pdf
PP.1.3.FR.0042-Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu(Lisansüstü)
PP.1.3.FR.0051-Kayıt Dondurma Başvuru Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0052-Kayıt Sildirme Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0053-Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Belgesi (Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0054-Ders Kayıtlanma Formu(Lisans-Önlisans)
PP.1.3.FR.0058-OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Formu
PP.1.3.FR.0059-YÖKSİS Mezuniyet Bilgi Güncelleme Formu
PP.1.3.FR.0060-Ders Yeterlilik Sınavı Not Bildirim Formu
PP.1.3.FR.0061-Ders Yeterlilik Sınavı Müracaat Formu
PP.1.3.FR.0062-Eşdeğer Ders Talep Formu (Diğer Üniversiteler)
PP.1.3.FR.0067-Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge
PP.1.3.FR.0068-Mezun Bilgi Sistemi Üye Girişi Kullanıcı Adı Güncelleme Formu
PP.1.3.FR.0069-Farabi Ders Muafiyet Bildirim Formu
PP.1.3.FR.0070-Mezuniyet Durumu Bilgi Formu
PP1.3.FR.0071 Çift Anadal Kontenjan Bildirme Formu
PP1.3.FR.0072 Yandal Kontenjan Bildirme Formu
PP.1.3.FR.0073 Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt, Onay ve Taahhüt Formu
PP.1.3.FR.0077 Azami Süre Sonucunda Ek Sınav Hakkından Yararlanan Öğrencilerin Durumları KYS İçin Birim Yönetim Kurulu Formu
PP.1.4.FR.0001-Kısa Süreli Yurtiçi Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Başvuru Formu(ÖYP)
PP.1.4.FR.0002-Kısa Süreli Yurtdışı Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Başvuru Formu(ÖYP)
PP.1.4.FR.0003-Yurtiçi Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Geri Bildirim Formu(ÖYP)
PP.1.4.FR.0004-Yurtdışı Bilimsel Etkinliğe Katılım İçin Seyahat Desteği Geri Bildirim Formu (ÖYP)
PP.1.4.FR.0005-Yüksek Lisans - Doktora Eğitimi Başvuru Dilekçesi (ÖYP)
PP.1.4.FR.0006-Uluslararası İlişkiler Birimi Harcama Pusulası Formu