Duyuru

Revize Edilen Dokümanlar 05.12.2023 - 13:29

PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu ile PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu revize edilmiştir.