Geri Bildirim Oluştur

Geri Bildirim


Sadece .png .jpg .jpeg .pdf .doc .docx .xls .xlsx türündeki dosyalar yüklenebilir
Birden fazla dosya yüklemek istiyorsanız dosya yükleme ekranında CTRL (Windows-Linux) ya da CMD (MacOS) tuşuna basılı tutup birden fazla dosya seçebilirsiniz

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • Irk ve etnik köken
  • Siyasi düşünce, felsefi inanç
  • Kılık ve kıyafet
  • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği
  • Sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
  • Biyometrik ve genetik veriler