Duyuru

Revize Doküman 10.01.2024 - 08:30

PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu ve PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu revize edilmiştir.