Duyuru

Revize Edilen Dokümanlar 05.04.2024 - 13:41

PP.2.1.FR.0008-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştımaları Etik Kurulu Başvuru Formu        
PP.2.1.FR.0009-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Gönüllü Katılım Formu         
PP.2.1.FR.0077-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi            
PP.2.1.FR.0078-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Ölçek Geliştirme Formu                
PP.2.1.FR.0080-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Gizlilik Taahhütnamesi            
PP.2.1.FR.0081-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Kontrol Listesi revize edilmiştir.