Duyuru

Yeni Yayınlanan ve Mülga Edilen Yönerge 28.06.2024 - 15:47

PP.1.3.PRS.0001 OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmış olup, PP.1.3.PRS.0002 OMÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi yayınlanmıştır.