Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize Edilen Görev Tanımı PP5.3.GT.0382 Paydaş İletişim Görevlisi 25.08.2023 - 11:05
Revize ve Yeni Yayınlanan Dokümanlar PP1.3.GT.0345 Uluslararası Öğrenci Ofisi Personeli Görev Tanımı Değişikliği ile PP.1.3.FR.0079 Uluslararası Öğrenci Evrak Teslim Formunun Yayınlanması. 16.08.2023 - 14:01
BAPKOB - Görev Tanımı Değişikliği GT208 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü GT209 BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi GT210 BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli GT211 BAPKOB BAP Destek Programları Ofisi Personeli GT212 BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli GT213 BAPKOB TTO İlişkiler Ofisi Personeli görev tanımları revize edilmiştir. 03.08.2023 - 15:07
Yeni Görev Tanımı Yayınlanmıştır GT491 Birim Endeks Komisyonu görev tanımı yayınlanmıştır. 28.07.2023 - 11:15
Revize Edilen Doküman Kalite El Kitabı güncellenmiştir 28.07.2023 - 10:12
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Mevzuatlar PP.1.2.PRS.0038 OMÜ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI , PP.3.2.PRS.0002 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR, PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ ile PP.1.1.PRS.0002 OMÜ TEMEL BİLİMLER DERSLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USUL yayınlanmıştır. 14.07.2023 - 11:18
Yeni Görev Tanımı Yayınlanmıştır. PP4.7.GT.0490 Resepsiyon Görevlisi görev tanımı yayınlanmıştır. 14.07.2023 - 09:13
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Görev Tanımları 'PP4.7.GT.0098 SKSDB Kat Hizmetleri Personeli' görev tanımı revize edilmiş, PP.4.7.GT.0489 Mutfak ve 'Restoran Birim Sorumlusu' görev tanımı yeni yayınlanmıştır. 13.07.2023 - 16:08
Güncellenen ve Yeni Yayınlanan Mevzuatlar PP.4.4.GEN.0001-Omü Bilişim Cihazları Ve Yazılım Alımı Genelgesi , PP.3.2.PRS.0001 Omü Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi İle PP.4.5.PRS.0006 Omü Taşınır Mal Ve Hurda Yönetimi Yönergesi yayınlanmıştır. 12.07.2023 - 15:47
Revize Edilen Doküman PP.5.3.FR.0008-Liderlik Davranış Değerlendirme Anket Formu revize edilmişitr. 22.06.2023 - 16:23
Revize Edilen Yönerge PP.1.3.PRS.0001 OMÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ revize edilmiştir. 21.06.2023 - 09:33
Revize Edilen Doküman PP.2.1.KLV.0002 Ar-Ge ve Endeks Performans İzleme Kılavuzu-2023 revize edilmiştir. 19.06.2023 - 15:29
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Dokümanlar PP.2.1.TAL.0001 KİTAM Doküman ve Kayıt Kontrolü Talimatı,  PP.2.1.TAL.00018 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Kontrol Talimatı ve PP.2.1.İŞA.0004 Deney Numunesine Uygulanan İşlemler Acil Durum İş Akışı revize edilmiş ve PP.2.1.FR.0120 Mikrobiyoloji Birimi Hizmet Başvuru Formu,  Laboratuvar Yönetimi El Kitabı ile  PP.2.1.TAL.00018 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Kontrol Talimatı yeni yayınlanmıştır. 19.06.2023 - 15:17
Kolay Erişim: Birim İç Değerlendirme Raporları Raporlar menüsü üzerinden Birim Süreç Yöneticileri, yıl bazında Birim İç Değerlendirme Raporlarına ve kanıtlarına erişebilmektedir. 19.06.2023 - 14:14
Revize Edilen Dokümanlar Organizasyon El Kitabı revize edilmiştir. 16.06.2023 - 09:29
Revize ve İptal Edilen Dokümanlar P.5.3.FR.0021-Staj / İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Anket Formu - İşveren formu ile PP.5.3.FR.0022-Staj / İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Anket Formu- Öğrenci formu revize edilmiş olup PP.5.3.FR.0023-İşveren Staj Değerlendirme Anket Formu iptal edilmiştir. 15.06.2023 - 16:39
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Dokümanlar PP.5.3.FR.0019 Akademik Personel Memnuniyet Anket Formu revize edilmiş ve PP.5.3.FR.0048 İdari Personel Memnuniyet Anket Formu yeni yayınlanmıştır. 14.06.2023 - 15:06
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Dokümanlar PP.1.2.PRS.0001 Eğitim-Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü yeni yayınlanmış olup, PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtım Formu PP.1.2.FR.0037-Eğitim Öğretim Perf. Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anket Formu revize edilmiştir. 13.06.2023 - 16:38
Yeni yayınlanan ve Revize Edilen Dokümanlar PP.1.3.FR.0073 Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt, Onay ve Taahhüt Formu revize edilmiş ve  PP.1.3.FR.0078 Uluslararası Öğrenci Özel Yetenek Giriş Sınavı Sonuç Bildirim Formu yayınlanmıştır. 09.06.2023 - 15:42
Revize Edilen Doküman PP.1.2.FR.0021-Zorunlu / Gönüllü Staj Başvuru Formu revize edilmiştir. 07.06.2023 - 14:42
360 kayıt içerisinden 41-60 kadarı gösteriliyor.