Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize Edilen Dokümanlar PP.2.1.FR.0008-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştımaları Etik Kurulu Başvuru Formu         PP.2.1.FR.0009-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Gönüllü Katılım Formu           PP.2.1.FR.0077-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi             PP.2.1.FR.0078-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Ölçek Geliştirme Formu                 PP.2.1.FR.0080-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Gizlilik Taahhütnamesi             PP.2.1.FR.0081-Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Kontrol Listesi  05.04.2024 - 13:41
Revize Edilen Doküman PP.1.2.FR.0104- Devlet Konservatuvarı Konser Salonu Kullanım Formu revize edilmiştir. 21.03.2024 - 16:16
Revize Edilen Doküman "PP.1.2.FR.0085-Ek Ders Ücreti Bildirim Formu"na öğretim görevlisi (tedviren) görev tanımı eklenmiştir. 13.03.2024 - 14:33
Revize Edilen Dokümanlar (Anket Formları) PP.5.3.FR.0009-Tedarikçi Memnuniyet Anketi PP.5.3.FR.0018-Ogrenci Memnuniyeti Anketi PP.5.3.FR.0019 Akademik Personel Memnuniyet Anketi PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anketi PP.5.3.FR.0033 Dis Paydas Memnuniyet Anketi PP.5.3.FR.0037 İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi PP.5.3.FR.0044 Dönem Bazlı Danışman Değerlendirme Anketi PP.5.3.FR.0045 Danışman Görüşme Memnuniyet Anketi Formu PP.5.3.FR.0046 Ders İş Yükünün Belirlenmesi Anketi PP.5.3.FR.0048 İdari Personel Memnuniyet Anketi formları revize edilmiştir. 11.03.2024 - 13:43
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Doküman ORG.0062 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması PP.4.8.İŞA.0021 Enerji Planlama İş Akış Süreci yeni doküman olarak yayınlanmıştır. 07.03.2024 - 15:14
Yeni Yayınlanan Dokümanlar PP.4.8.FR.0016 Yangın Söndürme Cihazı Aylık Kontrol Formu ile PP.4.7.FR.0229 Günlük Yemek Formu yayınlanmıştır. 07.03.2024 - 13:42
Yeni Eklenen Dokümanlar PP.3.5.FR.0003 OMÜ-UNİKYS (Üniversite Kalite Yönetim Sistemi) Eğitim Ücreti Puantajı PP.3.5.FR.0004 OMÜ-UNİKYS (Üniversite Kalite Yönetim Sistemi) Eğitim Programı Çizelgesi 14.02.2024 - 11:52
Revize Edilen ve Yeni Yayınlanan Mevzuatlar PP.1.2.PRS.0041 OMÜ Lisans Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Usul ve Esaslar P.4.3.PRS.0008 OMÜ Kimlik Kartı Yönergesi PP.4.7.PRS.0002 OMU SKSDB Beslenme Hizmetleri Yönergesi 01.02.2024 - 15:40
Yeni ve Revize Edilen Doküman ve Görev Tanımı PP.4.8.GT.0180 Harita ve Kamulaştırma Birimi Personeli ile PP.4.7.FR.0219 Tenis Kortu Rezervasyon Takip Formu ve PP.4.7.FR.0228 Rezervasyon - Konaklama İptal Formu revize edilmiş, PP.4.3.FR.0120 Sürekli İşçi Puantaj Cetveli yeni doküman olarak yayınlanmıştır. 17.01.2024 - 09:33
Revize Doküman PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu ve PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu revize edilmiştir. 10.01.2024 - 08:30
Revize Edilen Organizasyon Şeması ORG.0051 Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması revize edilmiştir. 25.12.2023 - 10:57
Revize Edilen Görev Tanımlar PP.4.5.GT.0444 Acil Durum Söndürme Ekibi Destek Elemanı PP.4.5.GT.0445 Acil Durum Kurtarma Ekibi Destek Elemanı PP.4.5.GT.0446 Acil Durum Koruma Ekibi Destek Elemanı PP.4.5.GT.0447 Acil Durum İlkyardım Ekibi Destek Elemanı görev tanımları revize edilmiştir. 25.12.2023 - 10:44
Yeni ve Revize Edilen Dokümanlar PP.4.7.FR.0228-Konaklama İptal Formu Yeni Doküman PP4.7.FR.0221  Günlük Ürün Satış Listesi PP.4.7.FR.0109 Yemek Üretim Sayısı Tespit Formu 21.12.2023 - 16:43
Güncellenen Formlar PP.5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi güncellenmiştir. 21.12.2023 - 13:24
Revize Edilen Dokümanlar PP.4.3.FR.0056-Personel İmza Çizelgesi revize edilmiştir. 14.12.2023 - 11:12
Revize Edilen Dokümanlar PP.4.7.FR.0030 Aylık Çalışma Çizelgesi PP.4.7.FR.0068-Gündüz Bakımevi Ayrılış Dilekçesi PP.4.7.FR.0156 Gündüz Bakımevi Aylık Aidat Bildirim Formu revize edilmiştir. 06.12.2023 - 10:46
Revize Edilen Dokümanlar PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu ile PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu revize edilmiştir. 05.12.2023 - 13:29
Yeni Doküman PP.2.1.FR.0120 Yem ve Yem Hammaddeleri Analiz İstek Formu yayınlanmıştır. 30.11.2023 - 10:06
Revize Edilen Dokümanlar PP.1.3.FR.0021-Mezuniyet İlişik Kesme Formu(Lisansüstü) ile PP.1.3.FR.0053-Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Belgesi (Lisans-Önlisans) formu revize edilmiştir. 23.11.2023 - 16:45
İptal Edilen Formlar PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Des.Prog. Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0021-1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0022-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0045-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu, PP.2.3.FR.0053-1908 Çağrılı Projeler Sunum Formu, PP.2.3.FR.0061 1914 Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0064 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırmalarını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu 23.11.2023 - 09:04
354 kayıt içerisinden 1-20 kadarı gösteriliyor.