Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Yeni Doküman PP.2.1.FR.0120 Yem ve Yem Hammaddeleri Analiz İstek Formu yayınlanmıştır. 30.11.2023 - 10:06
Revize Edilen Dokümanlar PP.1.3.FR.0021-Mezuniyet İlişik Kesme Formu(Lisansüstü) ile PP.1.3.FR.0053-Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Belgesi (Lisans-Önlisans) formu revize edilmiştir. 23.11.2023 - 16:45
İptal Edilen Formlar PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Des.Prog. Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0021-1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0022-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0045-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu, PP.2.3.FR.0053-1908 Çağrılı Projeler Sunum Formu, PP.2.3.FR.0061 1914 Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0064 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırmalarını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu 23.11.2023 - 09:04
Yeni Yayınlanana ve Revize Edilen Dokümanlar PP.4.3.FR.0087-Yolluk Başvuru Formu (BAP) yerine PP.4.3.FR.0087- Seyahat Talep Formu (BAP) , PP.4.1.FR.0031- Malzeme Talep Formu (BAP) yerine PP.4.1.FR.0031- Satın Alma Talep Formu (BAP) ve PP.4.1.FR.0032- Bilimsel Araştırma Projeleri Sipariş Formu , revize edilmiş olup , PP.4.1.FR.0036- Bilimsel Araştırma Projeleri Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı ile PP.4.1.FR.0037- Bilimsel Araştırma Projeleri Teklif Değerlendirme Formu yeni yayınlanmıştır. 22.11.2023 - 15:04
Yeni Yayınlanan Dokümanlar PP.2.3.FR.0078- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Talebi Bilgi Formu , PP.2.3.FR.0079- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Başlatma Bilgi Formu , PP.2.3.FR.0080- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Aylık Beyan Formu , PP.2.3.FR.0081- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Çıkarma Bilgi Formu , PP.2.3.FR.0082- Bilimsel Araştırma Projeleri Genel Proje Sözleşmesi , PP.2.3.FR.0083- Lisansüstü Tez Projeleri (BAP04) Proje Sözleşmesi 22.11.2023 - 11:52
Görev tanımı güncellemeleri GT-332 Kalite Sorumlusu, GT-457 İç Tetkikçi, GT-453 Gösterge Etiket Sorumlusu görev tanımları güncellenmiştir. 21.11.2023 - 15:59
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Dokümanlar PP.5.2.İŞA.0001  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -FAKÜLTE-MYO-YO-ENSTİTÜ PP.5.2.İŞA.0004 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZLERİ PP.5.2.İŞA.0004 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLER PP.5.2.İŞA.0015 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -KOORDİNATÖRLÜKLER-UİB_BAPKOB PP.5.2.İŞA.0016 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI - OMÜ PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu, PP.5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER 03.11.2023 - 13:53
Revize Edilen Doküman PP.4.1.FR.0016-Malzeme İstek Formu revize edilmiştir. 09.10.2023 - 14:36
Revize Edilen Doküman PP.1.2.FR.0085-Ek Ders Ücreti Bildirim Formu güncellenmiştir. 04.10.2023 - 11:16
Revize Edilen Dokümanlar PP.1.2.FR.0031-Tez Danışmanı Öneri Formu ile PP.1.2.FR.0032-Tez Danışman Değişikliği Öneri Formu revize edilmiştir. 04.10.2023 - 09:49
İptal Edilen Doküman PP.1.2.FR.0083-Ek Sınav Not Bildirim Formu iptal edilmiştir. 20.09.2023 - 13:59
Yeni Doküman Talebi - KÖKMER PP.2.1.FR.0119 Eğitim Değerlendirme Anket Formu (KÖKMER) yayınlanmıştır. 12.09.2023 - 15:09
Görev Tanımı PP.4.7.GT.0495 Büro /Turizm Operasyon Elemanı Görev Tanımı 12.09.2023 - 14:57
Revize Edilen Doküman PP.4.7.FR.0057-Yemek Bursu Başvuru Formu Revize Edilmiştir. 12.09.2023 - 13:16
Yeni Görev Tanımları PP.2.2.GT.0494 Yayın Koordinatörü ile PP.2.2.GT.0493 Yayın Yöneticisi görev tanımları yayınlanmıştır. 06.09.2023 - 08:29
Yeni ve Revize Edilen Dokümanlar PP.4.7.GT.492 SKSDB İktisadi İşletme Koordinatörü Görev Tanımı ile PP.4.7.FR.0022-Yemek Hizmeti Bildirim Formu 04.09.2023 - 08:30
Organizasyon Şeması Güncellemesi ORG.0092 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Organizasyon Şeması revize edilmiştir. 31.08.2023 - 15:16
Revize Edilen Görev Tanımı PP5.3.GT.0382 Paydaş İletişim Görevlisi 25.08.2023 - 11:05
Revize ve Yeni Yayınlanan Dokümanlar PP1.3.GT.0345 Uluslararası Öğrenci Ofisi Personeli Görev Tanımı Değişikliği ile PP.1.3.FR.0079 Uluslararası Öğrenci Evrak Teslim Formunun Yayınlanması. 16.08.2023 - 14:01
BAPKOB - Görev Tanımı Değişikliği GT208 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü GT209 BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi GT210 BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli GT211 BAPKOB BAP Destek Programları Ofisi Personeli GT212 BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli GT213 BAPKOB TTO İlişkiler Ofisi Personeli görev tanımları revize edilmiştir. 03.08.2023 - 15:07
337 kayıt içerisinden 1-20 kadarı gösteriliyor.