Create Feedback

Feedback


Only these file types can be uploaded: .png .jpg .jpeg .pdf .doc .docx .xls .xlsx
If you want to upload more than one file, you can hold CTRL (Windows-Linux) or CMD (MacOS) on the file upload screen and select multiple files.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • Irk ve etnik köken
  • Siyasi düşünce, felsefi inanç
  • Kılık ve kıyafet
  • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği
  • Sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
  • Biyometrik ve genetik veriler