Faaliyet

F4.5.2 Koruma ve Güvenlik

Faaliyetin Amacı: Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı yerleşkeler, hizmet binaları ve alanlarının korunması, huzur ve güven ortamını sağlamak.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • Günlük/Aylık görev planlarının hazırlanması
  • Koruma Güvenlik personelinin sevk ve kontrolünün yapılması
  • Kampüs izleme faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Vukuatlara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi
  • Araç giriş tanıtım pulunun verilmesi
  • Koruma Güvenlik Birimini ilgilendiren  İdari yazışmaları yapmak
 
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
İMİD Koruma ve Güvenlik Birimi Yöneticisi
İMİD Koruma ve Güvenlik İdari Personeli
İMİD Koruma ve Güvenlik İzleme Personeli
İMİD Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Personeli
Koruma ve Güvenlik İdari Ofis Grup Şefi
Koruma ve Güvenlik İzleme Grup Şefi
Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Grup Şefi
Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Ofis Güvenlik Şefi
Rektör
Rektör Yardımcısı
PP.4.3.FR.0047-İşçi Gece Vardiyası Puantajı
PP.4.5.FR.0076-Elektronik Veri ve Doküman Teslim Tutanağı (İMİDB Kamera İzleme Merkezi)
PP.4.5.FR.0001-Araç Bakım Formu
PP.4.5.FR.0005-Araç Giriş Tanıtım Pulu İstek Formu
PP.4.5.FR.0007-Nizamiye Çıkış Pusulası
PP.4.5.FR.0010-Nöbet Çizelgesi (Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü)
PP.4.5.FR.0011-Özel Güvenlik Aylık Görev.xlsx
PP.4.5.FR.0022-Koruma ve Güvenlik Olay Tutanağı
PP.4.8.FR.0009-Malzeme Çıkış Formu
PP.4.3.FR.0095-Sürekli İşçi Fazla Çalışma Talep Formu
PP.4.3.FR.0048-İşçi Ulusal Bayram, Genel Tatil Çalışma Puantajı
PP.4.5.PRS.0004 OMÜ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ
PP.4.5.İŞA.0008-Güvenlik hizmetleri yönetimi İş Akış Süreci
PP4.5.İŞA.0007-Araç tanıtım kartı iş akış süreci
  • Dijital Ortam (Bilgisayar, e-posta vb.)

  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

  • OMÜ Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS)

İzleme Kriterleri:

KG707 Tutanak altına alınan trafik kazası sayısının gerçekleşen trafik kazası sayısına oranı
KG708 Müdahale edilemeyen asayiş olayları (hırsızlık, yaralama vb, protesto, bildiri ve basın açıklaması) sayısının; toplam gerçekleşen asayiş olaylarına oranı

Riskler:

Kampüs izleme merkezinde kayıt altına alınan görüntülere (elektrik kesintisi, su baskını, internet erişimi vb.) olumsuzlukların oluşması sebebiyle ulaşılamaması.
Görev tanımına uygun hizmet yapılmaması nedeni ile ; mali kayıplar yaşanması (oluşabilecek hırsızlık, elektriklerinin ve suların açık bırakılması, yerleşkelere izinsiz giriş yapılması vb..) ve faaliyeti yürüten kişilerle ilgili bu konularda disiplin sorunlarının yaşanması.
Yerleşkelerde ve halka açık alanların oluşturduğu güvenlik ve kontrol güçlüğü nedeniyle üniversitemiz ile ilgili yapılması gereken faaliyetlerin sekteye uğraması ve paydaşlarımızla ile ilgili rahatsızlıkların meydana gelmesi
Yerleşkelere ve halka açık alanlara ateşli, delici ve kesici aletlerle giriş yapılması nedeniyle yaralanmaların, sakatlanmaların veya can kaybının meydana gelmesi
Yerleşkelerde öğrenci yaşam alanlarına yetkisiz giriş yapılması nedeniyle huzur bozucu veya asayiş olayların meydana gelmesi
Üniversitemiz Kurupelit Yerleşkesinde faaliyet gösteren firmaların malzeme giriş ve çıkışlarının denetlenmemesi nedeniyle; Mali kayıplar, faaliyetin bir kısmının belli süre ile yürütülememesi gibi sorunların meydana gelmesi

Fırsatlar:

Kampüs içerisinde faaliyet gösteren bina girişlerine pandemi nedeniyle (aşı kartı ve HES kodu sorgulama) cihazı takılması
Yerleşkede Trafik akışının rahatlaması ve güvenlik kontrollerinin daha sağlıklı yapılması için kavşak genişletilmesi, orta refüj yapılması ve trafik levhalarının düzenlenerek ihtiyaca göre çoğaltılması
Yerleşkede ihtiyacın karşılanması için otopark sayısının artırılması
Kampüs izleme merkezinin kamera sayıları artırılarak daha verimli çalışması için sistem güncellemesinin yapılması
Eğitim Öğretim faaliyetinin uzaktan eğitim şeklinde yapılması nedeni ile nöbet kulübelerinin bakım onarımının yapılması
Güvenlik personelinin birbirleri ile iletişimini daha sağlıklı yapabilmesi için yeni nesil cihazlar (sayısal role ve el telsizleri) kullanılmaya başlanması