Faaliyet

F1.1.1 Yeni Eğitim Programının/Bölümün Planlanması ve Program Açma Dosyasının Hazırlanması

Faaliyetin Amacı: Eğitim öğretim hizmetlerini çeşitlendirmek, paydaş ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni açılacak programa ilişkin gerekli dokümanları toplayarak program açma dosyasını hazırlamak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • İhtiyaç analizinin yapılması
  • Programın planlanması
  • Program tanımının yapılması
  • Müfredatın oluşturulması
  • Program açma dosyasının hazırlanması
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu
Bölüm Başkanı
Dekan
Öğretim Elemanı
PP.1.2.PRS.0034 OMÜ UZAKTAN-KARMA EĞİTİM YÖNERGESİ
PP.1.1.PRS.0003 OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0017 OMÜ ÖNLİSANS LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0014 OMÜ ÖNLİSANS, LİSANS ÖĞRETİMİ UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ
PP.1.1.PRS.0001 OMÜ MEYOK YÖNERGESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
PP1.2.KLV.0002-Eğitimde Revizyon İzleme ve Yönlendirme Kılavuzu
PP.1.3.İŞA.0034-Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0035-Yeni Bölüm ve Programların Açılması İş Akış Süreci
  • Elektronik Ortam

  • ABAYS

  • ÜNİKYS

  • Fiziksel Ortam

İzleme Kriterleri:

KG566 Paydaş görüşü alınmayan program/bölüm başvuru dosyası sayısı

Riskler:

İhtiyaç analizinin yanlış yapılması, paydaş görüşlerinin alınmaması sebepleriyle açılan programın doluluk oranının düşük olması
Olgunlaşmamış başvuru dosyası nedeniyle program açılamaması