Birim

Birim Bilgileri

Adı: Araştırma Merkezleri
Uzun Adı: Araştırma Merkezleri
Birim Türü:
Aktif: Aktif
Eğitim Türü:
Grup: Evet
Yöksisten Gelen Birim: Evet
Yöksis Id: 0963b3387ac217b2b1f0
Yöksis Üst Birim Id:
Oluşturulma Tarihi: 01.10.2018 - 16:16
Güncellenme Tarihi: 19.10.2018 - 11:15

Birimdeki Kullanıcı Rolleri

Kullanıcı Rolü

Dahil Olduğu Gruplar

Grup

Üst Birimler

Birim Adı Birim Türü Yöksis Id Aktif

Alt Birimler

Birim Adı Birim Türü Yöksis Id Aktif

Aynı Seviyedeki Birimler

Birim Adı Birim Türü Yöksis Id Aktif
Enstitü Müdürlükleri b4bf40cf364ac6f0151b Aktif
Dekanlıklar 8a07d28b0ba7d5762707 Aktif
Bölümler (Lisans) aba8fa9fd1626d2fab5c Aktif
Tüm Bölümler 60f1d140472f2c45fc5d Aktif
Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük fd88fb6463fdf34e25f2 Aktif
İdari Birimler 8f4453873196ed2a15e6 Aktif
Araştırma Merkezleri 0963b3387ac217b2b1f0 Aktif
Lisans Programlar e78d5194e2944e130beb Aktif
Önlisans,lisans,lisansüstü programlar 9e27b512c40c1f19f272 Aktif
Önlisans,lisans bölümleri, lisansüstü programlar 9e27b512c40c1f19f272 Aktif
Bölümler (Ön Lisans) 88b6b7968910187453fe Aktif
Ön Lisans Programlar 6945e97e77744055d730 Aktif
Yüksek Lisans Programları 9e27b512c40c1f19f272 Aktif
MYO/YO (Müdürlük) cd103a92802d205f5c56 Aktif
Doktora Programları 9e27b512c40c1f19f272 Aktif
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 121946 Aktif
Daire Başkanlıkları (Hukuk ve İç Den. hariç) (Gen.Sek. dahil) 0714d53a9e07d8303528 Aktif
Koordinatörlükler (KK hariç) eab0547ae016b5cdb64e Aktif
Hastaneler d9071c982911b28ba3c4 Aktif
Anabilim Dalları 5869c12d2eca70cbdce1 Aktif
Anasanat Dalları cfd677ca2ca875184ef7 Aktif
Yöksis Diğer Birimler 3a446f94b48080037416 Aktif
Belirlenen öğretim elemanları 6f1a6a4903134001f06b Aktif
Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Ana Süreci Koordinatörü 769c1db6c2869c02389b Aktif
Bilgi Üretimi Süreci Koordinatörü b3190b9f1d48d2f5658c Aktif
Kurum Kültürü Komisyonu b81381f6f583d57bec9d Aktif
ÇALIŞMA GRUPLARI b32fdb7d734384552bb8 Aktif
Araştırma Merkezleri (UZEM, SEM, TÖMER, ADİM hariç) fd35e76753ad02d98c01 Aktif
Eğitim Merkezleri 134680b9d287cfe745de Aktif