Number of Users
2747
7 new users
Number of Units
1284
48 new units
Number of Documents
1524
0 new documents
Number of Feedbacks
18799
107 new feedbacks
Number of CRAs
1373
0 new CRAs
Number of Corrections
3116
0 new corrections

Announcements

Jul

21

Yeni Yayınlanan Doküman

PP.5.2.PRS.0009 Akreditasyon Mentor Uygulama Programı İzleme Komisyonu ve Mentorleri Çalışma Usul ve Esasları yayınlanmıştır.

Jul

8

Yeni Yayınlanan Doküman

Azami Süre Sonucunda Ek sınav Hakkından Yararlanan Öğrencilerin Durumları KYS İçin Birim Yönetim Kurulu Formu yayınlanmıştır.