Task Definitions

Task Definitions

Search


Code Task Name
GT1 Rektör Show
GT2 Rektör Yardımcısı Show
GT3 Dekan Show
GT4 Senato Show
GT5 Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Show
GT6 Genel Sekreter Show
GT7 Genel Sekreter Yardımcısı Show
GT8 Öğretim Elemanı Show
GT9 Fakülte/Enstitü Kurulu Show
GT10 Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Show
GT11 Satın Alma Birim Yöneticisi Show
GT12 ORT-Taşınır Kayıt Yetkilisi Show
GT13 ORT-Taşınır Kontrol Yetkilisi Show
GT14 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Show
GT15 SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Show
GT16 SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi Show
GT17 SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli Show
GT18 PDB Atama İşlemleri Birim Yöneticisi Show
GT19 PDB Atama İşlemleri Birim Sorumlusu Show
GT20 PDB Atama Ofisi Personeli Show
Displaying items 1-20 of 461 in total