Announcement

BAPKOB - Görev Tanımı Değişikliği 03.08.2023 - 15:07

GT208    Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü    
GT209    BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi    
GT210    BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli    
GT211    BAPKOB BAP Destek Programları Ofisi Personeli    
GT212    BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli    
GT213    BAPKOB TTO İlişkiler Ofisi Personeli görev tanımları revize edilmiştir.