Announcement

Revize ve Yeni Yayınlanan Dokümanlar 16.08.2023 - 14:01

PP1.3.GT.0345 Uluslararası Öğrenci Ofisi Personeli Görev Tanımı revize edilmiş, PP.1.3.FR.0079 Uluslararası Öğrenci Evrak Teslim Formu yayınlanmıştır.