Announcement

Yeni ve Revize Edilen Dokümanlar 04.09.2023 - 08:30

PP.4.7.GT.492 SKSDB İktisadi İşletme Koordinatörü Görev Tanımı yayınlanmış olup, PP.4.7.FR.0022-Yemek Hizmeti Bildirim Formu revize edilmiştir.