Announcement

İptal Edilen Doküman 20.09.2023 - 13:59

UNİKYS Sisteminde yer alan, PP.1.2.FR.0083-Ek Sınav Not Bildirim Formu ile PP.1.3.FR.0077 Azami Süre Sonucunda Ek Sınav Hakkından Yararlanan Öğrencilerin Durumları KYS İçin Birim Yönetim Kurulu Formu aynı içeriğe sahip olmasından dolayı PP.1.2.FR.0083-Ek Sınav Not Bildirim Formu doküman listesinden kaldırılmıştır.