Announcement

İptal Edilen Formlar 23.11.2023 - 09:04

BAP projelerinin yürütüldüğü ve takibinin yapıldığı otomasyon sistemi değiştiğinden;
PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, 
PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Des.Prog. Projesi Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0021-1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu,
PP.2.3.FR.0022-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu,
PP.2.3.FR.0045-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Başvuru Formu,
PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0053-1908 Çağrılı Projeler Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0061 1914 Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Programı Projesi Sunum Formu,
PP.2.3.FR.0064 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırmalarını Destekleme Programı Projesi Sunum Form'ları kullanılmayacağından kaldırılmıştır.