Announcement

Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Doküman 07.03.2024 - 15:14

ORG.0062 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması revize edilmiş ve
PP.4.8.İŞA.0021 Enerji Planlama İş Akış Süreci yeni doküman olarak yayınlanmıştır.