Announcement

Revize Edilen Doküman 13.03.2024 - 14:33

"PP.1.2.FR.0085-Ek Ders Ücreti Bildirim Formu"na öğretim görevlisi (tedviren) görev tanımı eklenerek revize edilmiştir.