Duyurular

Duyurular

Arama Yap


Başlık Özet Oluşturulma Tarihi
Revize Edilen Dokümanlar PP.4.3.FR.0056-Personel İmza Çizelgesi revize edilmiştir. 14.12.2023 - 11:12
Revize Edilen Dokümanlar PP.4.7.FR.0030 Aylık Çalışma Çizelgesi PP.4.7.FR.0068-Gündüz Bakımevi Ayrılış Dilekçesi PP.4.7.FR.0156 Gündüz Bakımevi Aylık Aidat Bildirim Formu revize edilmiştir. 06.12.2023 - 10:46
Revize Edilen Dokümanlar PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu ile PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu revize edilmiştir. 05.12.2023 - 13:29
Yeni Doküman PP.2.1.FR.0120 Yem ve Yem Hammaddeleri Analiz İstek Formu yayınlanmıştır. 30.11.2023 - 10:06
Revize Edilen Dokümanlar PP.1.3.FR.0021-Mezuniyet İlişik Kesme Formu(Lisansüstü) ile PP.1.3.FR.0053-Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Belgesi (Lisans-Önlisans) formu revize edilmiştir. 23.11.2023 - 16:45
İptal Edilen Formlar PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Des.Prog. Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0021-1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0022-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0045-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Başvuru Formu, PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu, PP.2.3.FR.0053-1908 Çağrılı Projeler Sunum Formu, PP.2.3.FR.0061 1914 Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Programı Projesi Sunum Formu, PP.2.3.FR.0064 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırmalarını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu 23.11.2023 - 09:04
Yeni Yayınlanana ve Revize Edilen Dokümanlar PP.4.3.FR.0087-Yolluk Başvuru Formu (BAP) yerine PP.4.3.FR.0087- Seyahat Talep Formu (BAP) , PP.4.1.FR.0031- Malzeme Talep Formu (BAP) yerine PP.4.1.FR.0031- Satın Alma Talep Formu (BAP) ve PP.4.1.FR.0032- Bilimsel Araştırma Projeleri Sipariş Formu , revize edilmiş olup , PP.4.1.FR.0036- Bilimsel Araştırma Projeleri Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı ile PP.4.1.FR.0037- Bilimsel Araştırma Projeleri Teklif Değerlendirme Formu yeni yayınlanmıştır. 22.11.2023 - 15:04
Yeni Yayınlanan Dokümanlar PP.2.3.FR.0078- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Talebi Bilgi Formu , PP.2.3.FR.0079- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Başlatma Bilgi Formu , PP.2.3.FR.0080- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Aylık Beyan Formu , PP.2.3.FR.0081- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Çıkarma Bilgi Formu , PP.2.3.FR.0082- Bilimsel Araştırma Projeleri Genel Proje Sözleşmesi , PP.2.3.FR.0083- Lisansüstü Tez Projeleri (BAP04) Proje Sözleşmesi 22.11.2023 - 11:52
Görev tanımı güncellemeleri GT-332 Kalite Sorumlusu, GT-457 İç Tetkikçi, GT-453 Gösterge Etiket Sorumlusu görev tanımları güncellenmiştir. 21.11.2023 - 15:59
Yeni Yayınlanan ve Revize Edilen Dokümanlar PP.5.2.İŞA.0001  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -FAKÜLTE-MYO-YO-ENSTİTÜ PP.5.2.İŞA.0004 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZLERİ PP.5.2.İŞA.0004 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLER PP.5.2.İŞA.0015 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI -KOORDİNATÖRLÜKLER-UİB_BAPKOB PP.5.2.İŞA.0016 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI (YGG) İŞ AKIŞI - OMÜ PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu, PP.5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER 03.11.2023 - 13:53
Revize Edilen Doküman PP.4.1.FR.0016-Malzeme İstek Formu revize edilmiştir. 09.10.2023 - 14:36
Revize Edilen Doküman PP.1.2.FR.0085-Ek Ders Ücreti Bildirim Formu güncellenmiştir. 04.10.2023 - 11:16
Revize Edilen Dokümanlar PP.1.2.FR.0031-Tez Danışmanı Öneri Formu ile PP.1.2.FR.0032-Tez Danışman Değişikliği Öneri Formu revize edilmiştir. 04.10.2023 - 09:49
İptal Edilen Doküman PP.1.2.FR.0083-Ek Sınav Not Bildirim Formu iptal edilmiştir. 20.09.2023 - 13:59
Yeni Doküman Talebi - KÖKMER PP.2.1.FR.0119 Eğitim Değerlendirme Anket Formu (KÖKMER) yayınlanmıştır. 12.09.2023 - 15:09
Görev Tanımı PP.4.7.GT.0495 Büro /Turizm Operasyon Elemanı Görev Tanımı 12.09.2023 - 14:57
Revize Edilen Doküman PP.4.7.FR.0057-Yemek Bursu Başvuru Formu Revize Edilmiştir. 12.09.2023 - 13:16
Yeni Görev Tanımları PP.2.2.GT.0494 Yayın Koordinatörü ile PP.2.2.GT.0493 Yayın Yöneticisi görev tanımları yayınlanmıştır. 06.09.2023 - 08:29
Yeni ve Revize Edilen Dokümanlar PP.4.7.GT.492 SKSDB İktisadi İşletme Koordinatörü Görev Tanımı ile PP.4.7.FR.0022-Yemek Hizmeti Bildirim Formu 04.09.2023 - 08:30
Organizasyon Şeması Güncellemesi ORG.0092 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Organizasyon Şeması revize edilmiştir. 31.08.2023 - 15:16
360 kayıt içerisinden 21-40 kadarı gösteriliyor.