Faaliyet

F1.1.3 Bölüm Program/Bölüm Akreditasyon İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Bölüm/Program faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını arttırmak ve tescil ettirmek
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • Akreditasyon kuruluşu kriterlerine göre hazırlık dosyasının oluşturulması
  • İç değerlendirme raporunun hazırlanması
  • Saha ziyareti ve değerlendirme işlemlerinin yapılması
  • Akreditasyon yenileme işlemleri
Bölüm Başkanı
Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Öğretim Elemanı
  • Elektronik Ortam

  • Fiziki Arşiv

  • ÜNİKYS
İzleme Kriterleri:

KG569 Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı
KG570 Akredite olamayan program sayısının toplam akreditasyon başvuru sayısına oranı

Riskler:

Rapor oluşturulurken güncel ve tutarlı verilere ulaşılamaması nedeniyle sürecin zamanında tamamlanamaması
Program tanıtım bilgilerinin uygulama ile aynı olmaması nedeniyle akredite olunamaması

Fırsatlar:

Programlara tercih oranının arttırılması
Akredite programlar ile üniversiteye daha nitelikli öğrencilerin çekilmesi