Activity

F1.1.3 Bölüm Program/Bölüm Akreditasyon İşlemleri

Goal of the Activity: Bölüm/Program faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını arttırmak ve tescil ettirmek
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  • Akreditasyon kuruluşu kriterlerine göre hazırlık dosyasının oluşturulması
  • İç değerlendirme raporunun hazırlanması
  • Saha ziyareti ve değerlendirme işlemlerinin yapılması
  • Akreditasyon yenileme işlemleri
Bölüm Başkanı
Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Öğretim Elemanı
  • Elektronik Ortam

  • Fiziki Arşiv

  • ÜNİKYS
Tracking Criterion:

KG569 Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı
KG570 Akredite olamayan program sayısının toplam akreditasyon başvuru sayısına oranı

Risks:

Rapor oluşturulurken güncel ve tutarlı verilere ulaşılamaması nedeniyle sürecin zamanında tamamlanamaması
Program tanıtım bilgilerinin uygulama ile aynı olmaması nedeniyle akredite olunamaması

Opportunities:

Programlara tercih oranının arttırılması
Akredite programlar ile üniversiteye daha nitelikli öğrencilerin çekilmesi