Faaliyet

F1.2.6 Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Eğitim-öğretim hizmetlerinin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
 • Ders bilgi paketinin güncellenemesi,
 • Öğretim elemanlarının ders tanıtım dosyalarını doldurması,
 • Öğretim elemanlarının ölçme değerlendirme modülünü doldurması,
 • Bölüm ölçme ve değerlendirme komisyonlarının değerlendirmelerini tamamlaması,
 • Bölüm başkanları tarafından birim amiri değerlendirmelerinin yapılması,
 • Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders değerlendirme anketlerinin yapılması,
Bölüm Başkanı
Dekan
Eğitim Öğretim Performansını Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Öğretim Elemanı
PP.1.2.FR.0037-Eğitim Öğretim Performansı Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu
PP.1.2.PRS.0040 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANSINI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anket Formu
 • EBYS

 • EBS

 • Birim WEB Sayfaları

 • EOPD Yazılımı

 • ÜNİKYS
 • Fiziki Ortam

 • Öğrenci Otomasyon Sistemi
İzleme Kriterleri:

KG580 Performans değerlendirmesi yapılamayan öğretim elemanı/üyesi sayısının toplam öğretim üyesi/elemanı sayısına oranı
KG581 Ders tanıtım dosyasını sisteme yüklemeyen öğretim üyesi/elemanı sayısının toplam öğretim üyesi/elemanı sayısı

Riskler:

Öğretim elemanlarının ders tanıtım dosyalarını zamanında hazırlamaması sebebiyle performans değerlendirmesinin aksaması
Amir değerlendirmesinin objektif olmaması sebebiyle öğretim elemanı eğitim öğretim performansının doğru değerlendirilememesi