Faaliyet

F2.3.1 Bilimsel Araştırma Proje (BAP) İşlemleri

Faaliyetin Amacı: OMÜ destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvurularının alınması, projelerin BAP ve BAPAK Komisyonların değerlendirilmesi işlemlerinin yürütülmesi, projelerin izlenmesi ve sonlandırılması işlemlerinin yapılması
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvurularının alınması işlemleri
  • Kabul edilen BAP proje başvurularının ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilmesi işlemleri
  • Desteklenmesi kabul edilen BAP projeleri sözleşme işlemleri
  • Yürütülmekte olan BAP projelerinin izlenmesi işlemleri
  • Proje sonlandırma işlemleri
  • Proje özet bilgilerinin YÖKSİS veri tabanına eklenmesi işlemleri
BAP Proje Yürütücüsü
Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (BAPAK)
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli
BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
PP.2.3.FR.0056-Bilimsel Araştırma Projeleri Makale Feragat Formu
PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Des.Prog. Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0009-Bilimsel Araştırma Projeleri Gelişme Raporu Formu
PP.2.3.FR.0011-Proje Çıktıları Takip Formu
PP.2.3.FR.0014-Bilimsel Araştırma Proje Önerisi Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0015-Ek Süre Talebi Formu
PP.2.3.FR.0016-Bütçe Kalemleri Arası Aktarım Talebi Formu
PP.2.3.FR.0017-Diğer Talepler Formu
PP.2.3.FR.0018-Ek Malzeme - Hizmet Talebi Formu
PP.2.3.FR.0019-Ek Ödenek Talebi Formu
PP.2.3.FR.0013-Bilimsel Araştırma Projeleri Özet Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0012-1904 Lisanüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi (1904-A, 1904-B Ve 1904-C) Bölüm/Anabilim/Bilim Dalı Ortak Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0033-BAP Ek Ödenek ve Malzeme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0034-BAP Malzeme Çıkartma - Miktar Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0035-Proje Başlığı Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0036-Proje Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0037-Proje Dondurma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0038-Proje Geri Çekme-Yürürlükten Kaldırma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0039-Proje İptal Etme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0040-Proje Yürütücüsü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0041-Proje Türü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0047-Personel Ekleme-Çıkarma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0050-Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu
PP.2.3.FR.0053-1908 Çağrılı Projeler Sunum Formu
PP.2.3.FR.0054-Proje Ön Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0010-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri Kişisel Değerlendirme Formu
PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
PP.2.3.İŞA.0005-BAP İşlemleri İş Akış Süreci
PP.2.3.FR.0055-1908 Çağrılı Projeler Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0062-Bilimsel Araştırma Projeleri Uzman-Hakem Görevlendirme Formu
PP.2.3.FR0059 Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Aylık Bilgi Formu
PP.2.3.FR0058 Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Başvuru Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0063-Bilimsel Araştırma Projeleri Uzman-Hakem Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0061 1914 Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0064 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırmalarını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
  • UBYS Kayıtları

  • BAP Otomasyon Sistemi Kayıtları

  • ÜNİKYS

  • Fiziki Ortam

İzleme Kriterleri:

KG651 BAP destekli projelerden üretilen akademik ürün sayısının BAP projesinden taahhüt edilmiş akademik ürün sayısına oranı
KG652 BAP projesi başvuru sahiplerine eksik/hatalı bilgilendirme sayısı
KG653 Sözleşme imzalanmadığı halde BAP otomasyonda aktif olarak izlenen proje sayısı
KG654 BAP'a sunulan projelerin bilimsel değerlendirilmesiyle ilgili alınan itiraz sayısı
KG655 Proje başvurusu ile değerlendirme kararının duyurulması arasında geçen süre

Riskler:

BAP proje başvurularında eksik/hatalı evrak olması nedeniyle başvurunun işleme alınamaması, iş gücü kaybı.
BAP projelerinde sonuç raporunun zamanında verilmemesi nedeniyle projenin iptal edilmesi, ödenek kaybı.
BAP Bilgilendirme Kılavuzun yeterince anlaşılamaması ve BAP proje başvurularında yanlış proje türüne başvuru yapılması nedeniyle, personelin iş gücü kaybı.

Fırsatlar:

BAP proje başvurularında BAP Otomasyonu üzerinden başvuru esnasında gerekli uyarıların yapılması, proje yürütücülerinin duyurular, iş akışları ile bilgilendirilmesi ve BAPKOB Yönergesinde gerekli yönlendirmelerin yer alması ile Üniversitenin destek verilen proje sayılarının artmasına katkıda bulunulması
BAP projelerinde sonuç raporu teslim süresinin proje yürütücülerine BAP Otomasyon üzerinden hatırlatılmasının yapılması, BAPKOB Yönergesinde gerekli uyarıların, cezai durumların belirtilmesi ile Üniversitenin destek verilen proje sayılarının artmasına katkıda bulunulması, proje iptalinin önlenmesiyle ödenek kaybının önüne geçilmesi