Kullanıcı Sayısı
2747
7 yeni kullanıcı
Birim Sayısı
1284
48 yeni birim
Doküman Sayısı
1524
0 yeni doküman
Geri Bildirim Sayısı
18799
107 yeni geri bildirim
DİF Sayısı
1373
0 yeni dif
Düzeltme Sayısı
3116
0 yeni düzeltme

Duyurular

Tem

21

Yeni Yayınlanan Doküman

PP.5.2.PRS.0009 Akreditasyon Mentor Uygulama Programı İzleme Komisyonu ve Mentorleri Çalışma Usul ve Esasları yayınlanmıştır.

Tem

8

Yeni Yayınlanan Doküman

Azami Süre Sonucunda Ek sınav Hakkından Yararlanan Öğrencilerin Durumları KYS İçin Birim Yönetim Kurulu Formu yayınlanmıştır.