Process

PP2.2, R2, January 2023

Bilgi Transferi Süreci

PROCESS COORDINATOR: sevimh@omu.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, KENEVİR ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: Üniversitemizin araştırma çıktılarının uluslararası rekabette üstün durumda olmasını sağlamak, bilgi transferlerinde gerekli yönlendirilmeyi yapmak , fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinde akademik girişimi teşvik etmek
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS
 • Kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim istekleri

 • Üniversite üst yönetiminin talepleri

 • Birimlerden gelen talepler

 • Çeşitli kurum/kuruluş, birim ve kişilerden gelen tanıtım istekleri

 • Araştırmacı ve akademisyenlerden gelen bildirimler

 • Sanayi ve üniversite arasındaki işbirliği istekleri

 • Bölge firmalarının AR-GE ve inovasyon ihtiyaçları

 • Akademisyenlerden gelen buluş bildirimleri

 • Patent başvuruları

 • İş fikirleri ve önerileri

 • 1924 kodlu destek teklifleri

 • OMÜ İş Takvimi

 • Üniversite Danışma Kurulu Kararları

 • Ofis ortamı

 • Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı

 • İnsan kaynağı

 • EBYS

 • KAYSİS

 • Bölgede yer alan sanayi kuruluşları ve Şirketler

 • KBS

 • Eğitim, tanıtım ve diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere üniversitenin sağladığı altyapı imkânları

 • 2547 sayılı yükseköğretim kanunu

 • OMU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü

 • MYS

 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

 • Katılım Belgesi

 • Başarı Belgesi

 • Sertifika

 • SEM yönetim kurulu kararları

 • Patent başvuru belgeleri, buluş bildirim formları ve tescil belgeleri 

 • Çağrılar ve duyurular

 • Sanayi destekli proje kontratları

 • Kuluçkaya kabul edilmiş şirketler

 • Lisanslar

 • Sözleşmeler

 • İstatistikler

 • Katkı payı dağıtımı ile ilgili düzenlenen Belgeler

 • Görevlendirme belgeleri

 • Patentler

 • Bilimsel Rapor

 • Bilimsel Görüş

 • İç Tetkik Raporu

Activities

F2.2.1 Yaygın Eğitim Faaliyetleri

Goal of the Activity: Kamu kuruluşları, özel, uluslararası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlediği eğitim-öğretim faaliyetlerini planlamak, koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek
Units in Which the Activity Is Carried Out: SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • SEM Eğitim önerilerinin alınması
 • SEM Eğitim faaliyeti planının ilan edilmesi
 • SEM Eğitim faaliyetinin yürütülmesi
 • SEM Eğitim faaliyeti sonu belge işlemleri (Sertifika, Başarı ve Katılım Belgeleri)
 • SEM Eğitim faaliyetinin tamamlanması
 
Rektör
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Merkez Müdür Yardımcısı
Merkez Yönetim Kurulu
ORT-Satın Alma Personeli
ORT-Temizlik ve Destek Hizmetleri Personeli
ORT-Yaşam Boyu Eğitim Kayıt Personeli
Rektör Yardımcısı
SEM Döner Sermaye-Faturalandırma-Tahakkuk Personeli
SEM Eğitim Koordinatörü
Senato
PP.5.3.FR.0030-OMÜ-SEM Eğitim Programları Formu
PP.2.2.PRS.0001 OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜ) YABANCI DİL SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜ-SEM) SERTİFİKAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
PP.2.2.FR.0001-Eğitim Programı Öneri Formu(OMÜSEM)
PP.2.2.FR.0002-Kayıt Formu (OMÜSEM)
 • EBYS

 • Elektronik Ortam

 • ÜNİKYS

 • Fiziki Arşiv

Tracking Criterion:

KG642 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi standartlarına uygun olmayan sertifikasyon kursu oranı
KG643 Planlandığı halde gerçekleştirilemeyen SEM eğitim sayısı
KG644 SEM eğitim programlarından memnuniyet düzeyi
KG645 Gerçekleştirilen SEM eğitim sayısı
KG646 SEM eğitim programlarından faydalanan kişi sayısı
KG647 SEM eğitim programları sonunda verilen belge sayısı (Katılım, Başarı, Sertifika)
KG117 SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati
KG648 SEM’de eğitim veren öğretim elemanı sayısı

Risks:

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine uyumun gecikmesi sebebiyle yeterli düzeyde sertifikasyon programı düzenlenememesi

Opportunities:

Tüm kurum ve kuruluşlarına eğitim olanağı sağlayarak üniversitenin tanınırlığının arttırılması

F2.2.2 Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Faaliyetleri

Goal of the Activity: Üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılması ve ekonomik fayda sağlayacak çıktılara dönüştürülmesine yardımcı olmak
Units in Which the Activity Is Carried Out: TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe/destek programlarından yararlanacak şekilde projelendirme işlemleri
 • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip akademisyenlere yönlendirme ve danışmanlık işlemleri
 • Yenilik ve proje geliştirme konularında sanayicilerin/firmaların bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimleri düzenleme işlemleri
 • Akademisyen ve sanayi firmalarının bir araya gelerek fikir paylaşımları yapabileceği organizasyonların düzenlenmesi işlemleri
Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Öğretim Elemanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
Üniversite Yönetim Kurulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu
PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
 • Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Platformu


Tracking Criterion:

KG260 Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı
KG321 Sanayi İşbirlikli Proje Sayısı
KG649 Sanayi işbirliğinde yapılan etkinlik sayısı

Risks:

Sanayicinin kendi ihtiyaçlarını doğru tespit etmede eksiklik yaşaması
Firmaların gizlilik ihlali endişesi taşıması
Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını yaparken yüksek bütçeler talep edileceği endişesini taşıması
Faaliyet ve destek sürecinin uzun sürmesi
Firmaların Ar-Ge çalışmaları yürütmemesi
Firma talepleri doğrultusunda açık proje çağrılarının bulunmaması
Belirlenen çalışma başlıkları için firmadan geri dönüt alınamaması

Opportunities:

Karşılıklı kurumlar ile ön protokol ve sözleşmelerin netleştirilerek işbirliklerinin tanımlanması
Gerekli gizlilik sözleşmelerinin görüşme öncesi organize edilmesi
Akademik mentorlük çalışmalarının yapılması

F2.2.3 Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

Goal of the Activity: Akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere FSMH kapsamında farkındalık oluşturmak ve FSMH ile ilgili danışmanlık ve sözleşme yönetimi konularında destek vermek
Units in Which the Activity Is Carried Out: TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Fakülte akademisyenlerinden Buluş Bildirimlerinin değerlendirme işlemleri
 • Tescil süreci işlemleri
 • Ulusal ve uluslararası patent başvuru süreçlerini takip işlemleri
 • Fikri ve Sınai Hakların korunması konusunda akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak amaçlı eğitim (Patent süreçleri, patent araştırması) işlemleri
Öğretim Elemanı
PP.2.1.FR.0029-Buluş Bildirim Formu
PP.2.1.FR.0031-Tasarım Bildirim Formu
PP.2.3.PRS.0001 OMÜ 1924-KODLU FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEK PROJESİ YÖNERGESİ
Tracking Criterion:

KG650 Alınan Buluş bildirim formu
KG110 Sonuçlanan Patent, Faydalı Model Veya Tasarım Sayısı

Risks:

FSMH’a yönelik düzenlenen eğitim ve etkinliklere gerekli ilginin gösterilmemesi
OMÜ akademisyenlerinin literatür taramasında patent araştırmasının önemi konusunda bilgi eksikliği
Araştırmacıların çalışmalarının fikri mülkiyetlerini alma noktasında gerekli bilgi birikimine sahip olmaması

Opportunities:

Üniversite yönetiminin patent kültürünün yaygınlaştırılması konusunda gerek organizasyon gerekse de düzenlemeler noktasında destek sağlaması

F2.2.4 Şirketleşme ve Girişimcilik

Goal of the Activity: Akademisyen ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve bu konudaki hukuki süreç desteği ve malî süreç desteğini vermek
Units in Which the Activity Is Carried Out: TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması işlemleri
 • Kuluçka değerlendirme, kabul ve destek işlemleri
 • Girişimci danışmanlık hizmetleri
 • Yatırımcı buluşmaları ve mentörlük çalışması işlemleri
 
Öğretim Elemanı
 • Teknopark Portal
Tracking Criterion:

KG111 Faal Olan Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı

Risks:

Bölgede şirket kuran girişimcilerin yeterli finansal fon desteklerine ulaşamaması
Bölgede şirket kuran girişimcilerin yeterli finansal fon desteklerine ulaşamaması

Opportunities:

OMÜ-TTO desteği ile uygun fonlardan yararlandırılarak şirketleşme fazına geçen akademisyenlerin başarı öykülerinin yaygınlaştırılması

F2.2.5 Akademik Yayın Faaliyetleri/ Süreli ve Basılı Yayın Faaliyetleri

Goal of the Activity: OMÜ Yayın Koordinatörlüğü’ne basımı için başvurusu yapılan eserlerin, başvuru aşamasından satışa kadar tüm süreçlerini yürütmek; OMÜ bünyesinde yeni kurulacak süreli yayınlara alt yapı sağlamak ve destek vermek; OMÜ süreli yayınlarının indekslenme süreçlerine danışmanlık etmek
Units in Which the Activity Is Carried Out: YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Başvuruların alınması
 • Ön inceleme
 • Yönetim Kurulu değerlendirme süreci
 • Hakem değerlendirmesi
 • Yazar revizyonu
 • Yönetim kurulu karar süreci
 • Son okuma/redakte
 • Yayın komisyonu
 • Mizanpaj
 • Baskı
 • Dağıtım/satış
Grafik Tasarım Personeli
ORT-Sekreter
Rektör
Rektör Yardımcısı
Yayın Koordinatörü
Yayın Yöneticisi
PP.2.1.PRS.0005 OMÜ YAYIN YÖNERGESİ
PP.4.6.FR.0005- Yayın Öneri Formu
PP.4.6.FR.0012 Yayın Koordinatörlüğü Hakem Değerlendirme Raporu
PP.4.6.FR.0007-Yayın Koordinatörlüğü Başvuru Dilekçesi
PP.4.6.FR.0004-Yayın Koordinatörlüğü İzin Yazısı
● ÜBYS
● Fiziki Ortam
● Elektronik Ortam (OMÜ OJS)
Tracking Criterion:

KG1075 Yayın Başvuru Sayısı
KG1076 Kabul edilen Yayın Sayısı
KG1077 Red edilen Yayın Sayısı
KG1078 Basılan Yayın Sayısı

Risks:

Maliyetlerdeki artış nedeniyle baskı kalitesinde nitelik sorunu; baskı adetlerinde düşüş

Opportunities:

OMÜ’nün ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artması
OMÜ yayınlarının niteliğinin artması