Task Definition

PP2.3.GT.0209, R2, August 2023

Task Name: BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi

Code: GT209

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

 • BAP İşlemleri Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • BAP Destek Programları Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • Dış Kaynaklı Projeler Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • TTO İlişkiler Ofisi ile ilgili süreçlerin kontrolünü sağlamak.
 • Başkanlığın bünyesindeki ofislerin koordineli hizmet sunmasını sağlamak.
 • Birim çalışanları ile BAPKOB Koordinatörü arasındaki bilgi akışını sağlamak.
 • Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır.

Joint Responsibility

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

 • Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

 • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

 • Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: BAPKOB Koordinatörü veya BAP Komisyon Üyeleri

Qualifications

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.

Revision History

Revision Number Revision Explanention Revision Date
1 13.12.2021
2 278797 ve 402859 sayılı yazı ile birim adı değişikliği nedeniyle görev tanımı değiştirilmiştir. 03.08.2023