Doküman Türü

Doküman Türü
Formlar

Arama Yap

Dokümanlar

Doküman Revizyon Numarası Süreç Süreç Faaliyeti
PP.1.2.FR.0033-Tez Konusu Öneri Formu 6 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0034-Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu 3 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0035-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0037-Eğitim Öğretim Perf. Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu 2 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu 1 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0039-Askerlik İşlemleri Dilekçesi(Lisansüstü) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0040-Ders Kayıt Formu(Lisansüstü) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0041-Ders Muafiyet Başvuru Formu 0 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0042-Öğrenci Ders Muafiyet Bildirim Formu (Lisans-Önlisans) 1 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0043-Ders Saydırma İşlem Formu(Lisansüstü) 0 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0044-Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu 1 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0045-Disiplin Ceza Formu PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0046-Doktora / Sanatta Yeterlik Programlarında Yeterlik Sınavı Başvuru Formu 2 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0047-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Komitesi Raporu 0 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0048-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Öneri Formu 4 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0049-Sanatta Yeterlik / Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı 0 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0050-Tez İzleme Komitesi İzleme - Değerlendirme Tutanağı 1 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0051-Doktora Yeterlik / Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Öneri Formu 1 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.FR.0052-Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunması Bireysel Değerlendirme Formu 1 PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
845 kayıt içerisinden 41-60 kadarı gösteriliyor.