Process

PP1.2, R2, August 2023

Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci

PROCESS COORDINATOR: sevimh@omu.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: Eğitim-öğretimle ilgili tüm süreçlerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesini sağlamak
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS
 • Rektörlükten gelen yazılar (senato kararları, daire başkanlıklarından gelen yazılar vb.)

 • Fakülte/Enstitü/ /Yüksekokul Kurul Kararları

 • Bölüm, program anabilim / ana sanat dallarından gelen talepler

 • Öğrencilerin bireysel talepleri (dilekçe, başvuru formu vb.)

 • Uluslararası öğrenci başvuruları

 • Özel kurumlardan gelen talepler

 • OMÜ İş Takvimi

 • Ofis ortamı

 • Teknolojik altyapı, donanım ve ofis yazılımları

 • İnsan kaynakları

 • EBYS

 • KAYSİS ve yasal mevzuat

 • Öğrenci işleri otomasyonu

 • UZEM

 • EBS

 • Eğitim - öğretim faaliyetlerine ilişkin duyuru / bilgilendirmeler

 • Belge  (sınav giriş belgesi, öğrenci belgesi, transkript vb.)

 • Ders görevlendirme yazıları

 • Ders öğrenci listeleri

 • Ders programı

 • Fiziki ve teknik altyapı talep yazıları

 • Ders yoklama belgeleri

 • Sınav/mülakat sonuç belgeleri

 • Ders raporları

 • Staj raporları

 • İntibak komisyonu kararları

 • Öğrenciye özel belgeler

 • Disipline ilişkin kararlar

 • Mezuniyet belgeleri (Diploma, ekleri vb.)

 • Raporlar

Activities

F1.2.1 Eğitim-Öğretim Hazırlık İşlemleri

Goal of the Activity: Eğitim-öğretim hizmetlerinin nitelikli ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde sunulmasını sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi
 • Program ve Ders İçeriklerinin Güncellenmesi
 • Ders Açma Taleplerinin Yapılması
 • Haftalık Ders İçeriklerinin Hazırlanması ve Duyurulması 
 • Ders Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin Tamamlanması 
 • Bilgilendirme ve duyuru işlemlerinin yapılması
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Kurulu
Dekan
Fakülte/Enstitü Kurulu
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Öğretim Elemanı
YO/MYO Kurulu
PP.1.2.PRS.0006 OMÜ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI USUL VE ESASLAR
PP.1.2.PRS.0023 OMÜ DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
PP.1.1.FR.0020-Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
PP.1.1.FR.0001-Ders Açma Talep Formu
PP.1.2.FR.0041-Ders Muafiyet Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0042-Öğrenci Ders Muafiyet Bildirim Formu (Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0043-Ders Saydırma İşlem Formu(Lisansüstü)
PP.1.2.FR.0081-İntibak Dersi Ekleme Formu
PP.1.2.FR.0088-Ders Görevlendirme Formu
PP.1.1.PRS.0003 OMÜ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0009 OMÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0016 OMÜ ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0018 OMÜ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
PP.3.2.PRS.0001 OMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
PP.1.2.İŞA.0006 Ders Muafiyeti ve İnt. İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0034-Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci
 • EBYS

 • EBS

 • UZEM

 • Birim WEB Sayfaları

 • UBS

 • AVYS

 • ÜNİKYS
 • Fiziki Ortam

Tracking Criterion:

KG572 Hatalı yapılan ders intibak işlemi sayısı
KG573 EBS’ye aktarılmamış güncellenen ders içeriklerinin sayısı
KG574 Program kazanımları ile uyumlaştırılmamış ders çıktıları sayısı

Risks:

Üniversitemiz fakülte/yüksekokullarında okutulan B1 seviyesi İngilizce dersleri ve bazı fakültelerdeki mesleki İngilizce derslerinin yüksekokulumuz tarafından yürütülmekte olması nedeniyle yüksekokulumuzda yeterli sayıda İngilizce öğretim görevlisi olmamasından dolayı birimlerden gelen görevlendirme talep yazılarına öğretim görevlisi görevlendirmesi yapılmasında zorluk çekilmesi ve tedbir alınmazsa farklı risklerin oluşabileceği
Muafiyet/intibak işlemlerinin geç yapılması nedeniyle öğrencilerin derslere geç başlaması
Öğretim elemanlarının tutumu sebebiyle program çıktısına katkısı bulunmayan derslerin müfredatta yer alması
İş güvenliği önlemlerinin malzeme ve bakım onarım yönünden sürdürülebilir olmaması
Program ve ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi nedeniyle öğrencinin yanlış derse kayıtlanması
Eğitim öğretim hazırlıkları sürecinde, personelimizin yıllık izin, mazeret izni, hastalık, vb. gibi durumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine verilen destek hizmetinin aksaması

F1.2.2 Derslerin Yürütülmesi

Goal of the Activity: Eğitim-öğretim sürecinin OMÜ’nün stratejik planına uygun olarak ve paydaşların ihtiyaçları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out: UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Ders materyallerinin temini ve Online dersler için içeriklerin geliştirilmesi
 • İş yeri eğitimi ve staj eğitimi için danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
 • Öğrencilerin devam durumunun takibi
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Bölüm Başkanı
Dekan
Öğretim Elemanı
UZEM İçerik Geliştirme Birimi Personeli
PP.1.2.FR.0003-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Öğrenci Başvuru Formu
PP.1.2.FR.0010-İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Dersleri Öğrenci Yerleştirme Formu
PP.1.2.FR.0014-İş Yeri Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0018-Staj Değerlendirme Formu
PP.1.2.FR.0037-Eğitim Öğretim Performansı Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu
PP.1.2.PRS.0008 OMÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0007 OMÜ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS VE LİSANS YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0005 OMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0014 OMÜ ÖNLİSANS, LİSANS ÖĞRETİMİ UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
PP.1.2.İŞA.0005 Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesine İlişkin İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0031-Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
PP.1.3.İŞA.0032-Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci
PP.1.2.FR.0005- İş Yeri Uygulması Öğrenci Devam Takip Çizelgesi
 • EBYS

 • EBS

 • UZEM

 • Birim WEB Sayfaları

 • AVYS

 • Google Classroom 

 • eders.omu.edu.tr

 • ÜNİKYS
 • Fiziki Ortam

Tracking Criterion:

KG575 AVYS’ye materyal yüklenmeyen ders sayısı
KG576 İşyeri eğitimi yapan öğrenci sayısının işyerinde eğitime başvuran öğrenci sayısına oranı

Risks:

İşyeri eğitimi yapılabilecek işyeri sayısı yetersiz olmasına bağlı olarak işyeri eğitimi yapmak isteyen öğrencilerin bu olanaktan yararlanamaması
Bölümlerimizde teknolojik yeni nesil konuların aktarılmasında gerekli olan lisanslı programların olmaması
Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları'nda yapılan değişiklikliklerin UZEM uygulamalarınında neden olacağı sorunlar
Uzaktan eğitim programlarındaki belirlenen kontenjanların yeteri kadar dolmaması

F1.2.3 Ders Ölçme ve Değerlendirmelerin Yapılması

Goal of the Activity: Eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı işlemesi açısından mevzuata aykırı iş ve işlemlerin önüne geçmek, eğitim hizmetlerini belirli standartlar çerçevesinde yürütmek ve öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst seviyede istifade etmesini sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Dönem içi ve dönem sonu ölçme ve değerlendirmelerin yapılması
 • Öğrencilerden itiraz dilekçelerinin alınması
 • İtirazların öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi
 • Gerekli not düzeltmelerinin yapılması
 
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Bölüm Başkanı
Dekan
Eğitim Öğretim Performansını Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Öğretim Elemanı
Yüksekokul Yönetim Kurulu
PP.1.2.FR.0058-Mazeret Sınavı Başvuru Formu(Lisansüstü-Lisans-Ön Lisans)
PP.1.2.FR.0064-Sınav Notlarına İtiraz Dilekçesi
PP.1.2.FR.0082-Not Düzeltme Formu(Lisans-Önlisans)
PP.1.2.FR.0101-Sınav Notu İtiraz Formu
PP.1.2.FR.0102-Sınav Sorusuna İtiraz Formu
PP.1.2.PRS.0008 OMÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0007 OMÜ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS VE LİSANS YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0005 OMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0014 OMÜ ÖNLİSANS, LİSANS ÖĞRETİMİ UYGULAMALI DERSLER YÖNERGESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
PP.1.2.İŞA.0005 Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesine İlişkin İş Akış Süreci
 • EBYS

 • EBS

 • Birim WEB Sayfaları

 • Google Classroom

 • UBS

 • ÜNİKYS
 • Fiziki Ortam

Tracking Criterion:

KG577 Düzeltilen not sayısının toplam not itiraz sayısına oranı

Risks:

Yetersiz/yanlış ölçme ve değerlendirme sebebiyle öğrencilerin başarı durumunun yanlış belirlenmesi

F1.2.4 Öğrenci Disiplin İşlemleri

Goal of the Activity: Eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı işlemesi açısından hukuka ve mevzuata aykırı iş ve işlemlerin önüne geçmek, eğitim hizmetlerini belirli standartlar çerçevesinde yürütmek
Units in Which the Activity Is Carried Out: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Mevzuata aykırı davranan öğrencilerle ilgili işlemlerin başlatılması
 • Disiplin işlemlerinin tamamlanması
 • Teklif edilen cezaların disiplin kurullarında karara bağlanması
Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Disiplin Kurulu
HM Hukuk İşleri Ofisi Personeli
Hukuk Müşaviri
PP.1.2.FR.0045-Disiplin Ceza Formu
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
 • EBYS

 • EBS

 • Birim WEB Sayfaları

 • ÜNİKYS
 • Fiziki Ortam

Tracking Criterion:

KG578 Üst mahkeme tarafından reddedilen disiplin cezası sayısı

Risks:

Dosyanın yanlış değerlendirmesi nedeniyle üst mahkemece disiplin cezası kararın bozulması

F1.2.5 Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İş ve İşlemler

Goal of the Activity: Eğitim-öğretim hizmetlerinin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla istenen nitelikli insan gücünü oluşturmak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Çekirdek eğitim müfredatının hazırlanması
 • Uzmanlık alan derslerinin verilmesi
 • Uzmanlık tezlerinin hazırlanması ve sunulması
Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Öğretim Elemanı
PP.1.1.FR.0002-Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu
PP.1.2.FR.0073-Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı
PP.1.2.PRS.0009 OMÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0004 OMÜ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ
PP.3.2.PRS.0001 OMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
 • EBYS

 • EBS

 • Birim WEB Sayfaları

 • KALEM

 • Fiziki Ortam

Tracking Criterion:

KG579 Uzmanlık belgesi hatalı düzenlenen kişi sayısı

Risks:

Uzmanlık belgesi tescil işlemlerinin zamanında yapılmaması sebebiyle uzmanlık öğrencilerinin mecburi hizmete geç başlamaları

F1.2.6 Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme İşlemleri

Goal of the Activity: Eğitim-öğretim hizmetlerinin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Ders bilgi paketinin güncellenemesi,
 • Öğretim elemanlarının ders tanıtım dosyalarını doldurması,
 • Öğretim elemanlarının ölçme değerlendirme modülünü doldurması,
 • Bölüm ölçme ve değerlendirme komisyonlarının değerlendirmelerini tamamlaması,
 • Bölüm başkanları tarafından birim amiri değerlendirmelerinin yapılması,
 • Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders değerlendirme anketlerinin yapılması,
Bölüm Başkanı
Dekan
Eğitim Öğretim Performansını Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Öğretim Elemanı
PP.1.2.FR.0037-Eğitim Öğretim Performansı Değerlendirmesi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu
PP.1.2.PRS.0040 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANSINI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anket Formu
 • EBYS

 • EBS

 • Birim WEB Sayfaları

 • EOPD Yazılımı

 • ÜNİKYS
 • Fiziki Ortam

 • Öğrenci Otomasyon Sistemi
Tracking Criterion:

KG580 Performans değerlendirmesi yapılamayan öğretim elemanı/üyesi sayısının toplam öğretim üyesi/elemanı sayısına oranı
KG581 Ders tanıtım dosyasını sisteme yüklemeyen öğretim üyesi/elemanı sayısının toplam öğretim üyesi/elemanı sayısı

Risks:

Öğretim elemanlarının ders tanıtım dosyalarını zamanında hazırlamaması sebebiyle performans değerlendirmesinin aksaması
Amir değerlendirmesinin objektif olmaması sebebiyle öğretim elemanı eğitim öğretim performansının doğru değerlendirilememesi

F1.2.7 Eğitimde Revizyon İşlemleri

Goal of the Activity: Eğitim-öğretim hizmetlerinin kalite güvence sistemine uygun şekilde bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Program çıktılarının güncellenmesi ve ölçme değerlendirme işlemlerinin geliştirilmesi
 • Paydaş görüşlerinin program revizyonlarına yansıtılması
 • Ara ve sonuç raporlarının değerlendirilerek nihai raporun oluşturulması
 • Revizyonların gerçekleştirilmesi
Bölüm Başkanı
Dekan
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörü
Öğretim Elemanı
Senato
PP1.2.KLV.0002-Eğitimde Revizyon İzleme ve Yönlendirme Kılavuzu
 • EBYS

 • ÜNİKYS
 • Elektronik Ortam 

 • EBS

 • Fiziki Ortam

Tracking Criterion:

KG582 Paydaş görüşü alınmadan güncellenen program sayısı
KG583 Ara ve sonuç raporunu zamanında göndermeyen birim sayısı

Risks:

Program/ders güncelleme işlemlerinde paydaş görüşü alınmaması nedeniyle dış değerlendirme süreçlerinden bulgu/iyileştirilecek yön alınması

Opportunities:

Eğitimde revizyon işlemlerinin yapılması ile tüm bölüm/programlarının akreditasyon alt yapı hazırlıklarının sağlanması

F1.2.8 Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Goal of the Activity: Uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen derslerin altyapı hizmetlerini ve koordinasyonunu sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out: UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Uzaktan eğitime yönelik öğrenme yönetim sistemlerinin (ÖYS) hazır hale getirilmesi

 • Öğrenci otomasyonu ve ÖYS senkronizasyonunun sağlanması

 • İlgili programlara ait uzaktan eğitim ders içeriklerinin ve yardım dokümanlarının güncellenmesi

 • Kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirilmelerinin kontrol edilmesi

 • Çevrimiçi ve merkezi sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi

Öğretim Elemanı
UZEM İçerik Geliştirme Birimi Personeli
UZEM Ölçme ve Değerlendirme Birimi Personeli
UZEM Program Koordinatörü
UZEM Sistem Yönetimi Birimi Personeli
UZEM Canlı Ders Birimi Personeli
ORT-Öğrenci İşleri Personeli
PP.1.2.PRS.0008 OMÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0007 OMÜ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS VE LİSANS YÖNERGESİ
POL0002-OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
PP.2.2.FR.0007-Ders İzlence Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0005-Telif Hakları Belgesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0017-Poşet Tanıtım Kartı (UZEM)
PP.2.2.FR.0008-Bireysel Sınav İptal Tutanağı (UZEM)
PP.2.2.FR.0016-Uzem Sınav Giriş Belgesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0014-Matbu Evrak Poşet Tanıtım Kartı (UZEM)
PP.2.2.FR.0013-Kitapçık Kontrol Tablosu (Yayın Kurulu) (UZEM)
PP.2.2.FR.0010-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl Dışı) (UZEM)
PP.2.2.FR.0018-Salon Kapısı Listesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0021-Salon Öğrenci Yoklama Listesi (UZEM)
PP.2.2.FR.0020-Sınav Salon Tutanağı (UZEM)
PP.2.2.FR.0019-Salon Tanıtım Kartı (UZEM)
PP.2.2.FR.0006-İnteraktif Sınıf Kullanımı Teslim Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0004-İnteraktif Sınıflar Etkinlik (Tez Savunmaları Vb. ) Kayıtları Paylaşım Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0015-Mazeretli Sınava Giriş Formu (UZEM)
PP.2.2.FR.0012-Kitapçık Kontrol Tablosu (Ders-Konu) (UZEM)
PP.2.2.FR.0011-Sınav Evrak Alındı - Verildi Tutanağı (İl İçi) (UZEM)
PP.2.2.FR.0009-Cevap Kağıdı Formu (UZEM)
 • UZEM Portal
 • Google Classroom
 • Web Sayfası
Tracking Criterion:

KG1072 Öğrenme Yönetim Sistemlerinde tanımlı dönemlik ders sayısının öğrenci otomasyonunda tanımlı ders sayısına oranı
KG1073 Sistemlere erişimi sağlanamayan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı
KG1074 Takvimine uygun olarak gerçekleştirilemeyen çevrimiçi ve merkezi ölçme-değerlendirme faaliyeti sayısı

Risks:

Artan sistem gereksinimlerinin UZEM ve üniversite sunucuları tarafından karşılanamaması
Tamamı uzaktan eğitim ile yürütülen programların kontenjanlarının yeterince dolmaması

Opportunities:

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması nedeniyle farklı birimlerle yeni işbirliği fırsatları
Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin üretilen dijital çözümlerin pazarlanabilir ürünlere dönüşmesine yönelik fırsatlar