Dokümanlar

Arama Yap

Doküman Süreç Süreç Faaliyeti Birim
PP.1.2.İŞA.0011 Eğitim Programlarının Hazırlanması Ve Duyurulması İş Akış Süreci (OMÜSEM) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.İŞA.0012 Genel Katılıma Açık Ücretli Eğitim İş Akış Süreci (OMÜSEM) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.İŞA.0016 Eğitimlerin Yürütülmesi İş Akış Süreci (OMÜSEM) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.İŞA.0021 İş Birliği Ve Protokol İşlemleri İş Akış Süreci (OMÜSEM) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.1.2.İŞA.0022 Kurumlara Özel Ücretli Eğitim İş Akış Süreci (OMÜSEM) PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
PP.2.2.FR.0001-Eğitim Programı Öneri Formu(OMÜSEM) PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
PP.2.2.FR.0002-Kayıt Formu (OMÜSEM) PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
P.P.2.2.FR.0023 Katılımcı İmza Listesi (OMÜSEM) PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
PP.2.2.FR.0024 Faaliyet Dökümü (OMÜSEM) PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
PP.2.2.FR.0025 Belge Teslim Tutanağı (OMÜSEM) PP2.2 Bilgi Transferi Süreci
PP.4.2.İŞA.0027-Taksitli Eğitimlerde Muhasebe İşlem Süreci (OMÜSEM) PP4.2 Mali İşler Süreci
PP.4.2.İŞA.0035-Eğitimci Ek Ödeme Katkı Payı Süreci (OMÜSEM) PP4.2 Mali İşler Süreci
Toplam 12 kayıt gösteriliyor.