Process

PP5.2, R1, January 2023

Kalite Yönetim Süreci

PROCESS COORDINATOR: sevimh@omu.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: Üniversitede yürütülmekte olan eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi faaliyetlerinin YÖKAK ölçütlerine ve belgelendirme kuruluşları standartlarına uygun olarak kalite güvence sistemi doğrultusunda izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini yönetmek
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS
 • Birimler arası yazışma

 • Kurumlar arası yazışma

 • Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı

 • Stratejik Plan

 • Kurumsal Değişken Listesi

 • Kurumsal Değişken Verileri

 • Proses Planı

 • Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi

 • Kalite Komisyonu Kararları

 • Görev tanımları

 • Organizasyon şemaları

 • Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları

 • Süreç Yönetimi Güncelleme Formu

 • KIDR sonuçları

 • OMÜ İş Takvimi

 • Ofis Ortamı

 • Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı

 • İnsan Kaynağı

 • UBYS

 • KAYSİS-Yasal Mevzuat

 • E-Bütçe otomasyon Sistemi

 • ÜNİKYS yazılımı

 • Süreç Yönetim Sistemi

 • Geri Bildirim Yönetim Sistemi

 • Web Sayfası

 • Stratejik Plan

 • Performans Göstergeleri Hedefe Ulaşma Oranı Raporu

 • Süreç Kartı İzleme Raporu (İzleme -Kriteri ve Riskler)

 • İyileştirme Eylem Planı

 • Eylem Planı İzleme Raporu

 • ÜNİKYS raporları

 • Birim Öz Değerlendirme Raporları

 • Birim Geri Bildirim Raporu

 • KİDR

 • Komisyon Kararları

 • Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları

 • Koordinatörlük Faaliyet Raporu (Etkinlik tanıtım broşürleri)

Activities

F5.2.1 Süreç Yönetimi

Goal of the Activity: Üniversitede yürütülen süreçlerin kalite güvence sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Süreç Kartlarının Takip İşlemleri
 • Doküman Taleplerinin Alınması ve Değerlendirilmesi İşlemleri
 • Dokümanların Oluşturulması ve Yayınlanması İşlemleri
 • Risk Bildirimlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Risk güncelleme işlemleri
 • Fırsat Yönetim İşlemleri
Doküman Yönetimi Ofis Personeli
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Risk ve Fırsat Yönetimi Ofis Personeli
Kalite El Kitabı
PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
PP.5.2.FR.0026 Risk ve Fırsat Kayıt Formu
PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0001-Doküman Ekleme - Değiştirme Talep Formu
PP.5.2.LST.0001 Ana Doküman Listesi
 • ÜNİKYS

 • UBYS

 • Fiziki ortam

Tracking Criterion:

KG787 Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranı
KG788 Hatalı güncellenen doküman sayısının toplam güncellenen doküman sayısına oranı
KG789 Uygun görülmeyen doküman talep sayısı
KG790 Uygun görülmeyen risk bildirim sayısı
KG791 Yüksek risk grubunda yer alan risk sayısının toplam risk sayısına oranı

Risks:

Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması
Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması
Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi
Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması
Yüksek risk grubundaki risklere DİF açılmaması nedeniyle riskin düşürülememesi
Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması

Opportunities:

İç kaynaklarla üretilen OMÜ’ye özgü ÜNİKYS yazılımının kullanılıyor olması
ÜNİKYS Doküman yönetimi modülü ile kontrolsüz doküman kullanımının minimuma indirilmesi
ÜNİKYS Risk ve Fırsat modülü ile üniversitenin risk ve fırsatlarının anlık takip edilebilir olması

F5.2.2 Veri ve Gösterge Yönetimi

Goal of the Activity: Hedeflerin belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve hedeflere ulaşma durumunun izlenmesi amaçlanmaktadır.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Veri ve gösterge havuzunun güncelleme işlemleri
 • Verilerin ve gösterge hedeflerinin girişlerinin sağlanması
 • Raporlama işlemleri
 • ÜNİKYS Birim ve Kullanıcı yetkilendirme İşlemleri
 
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli
Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Veri ve Gösterge Yönetimi Personeli
PP.5.3.FR.0011-Veri Toplama ve Raporlama Takvimi
PP.5.2.FR.0037- UNİKYS Gösterge Hazırlama Tablosu
PP.5.2.TAL.0001 UNIKYS Gösterge Oluşturma Talimatı
 • ÜNİKYS

 • UBYS

 • Fiziki Arşiv

 • Dijital Ortam

Tracking Criterion:

KG793 Düzeltilen kurumsal veri değeri sayısı
KG794 Hatalı gösterge etiketi hedef değeri sayısı
KG792 Eksik kurumsal veri girişi yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı

Risks:

Gösterge üst hedeflerinin doğru belirlenememesi nedeniyle hedefe ulaşma raporlarının yanlış olması
Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması
Birimlerin hedeflerini doğru belirleyememesi nedeniyle raporların hatalı hesaplanması

Opportunities:

Veri kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
Gösterge kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi

F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi

Goal of the Activity: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak
Units in Which the Activity Is Carried Out: REKTÖRLÜK, Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • İç ve Dış Tetkik İşlemleri 
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri
 • Kurum İç Değerlendirme Süreci
 • Kurum Dış Değerlendirme Süreci
 • Kalite Komisyonu İşlemleri
İç Tetkikçi
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı
PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu
PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi
PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Üst Yönetim Soru Listesi
PP.5.2.FR.0008 OMÜ İç Tetkik Kalite Koordinatörlüğü Soru Listesi
PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu
PP.5.2.FR.0013 OMÜ İç Tetkik Bilgi İşlem Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu
PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi
PP.5.2.FR.0010 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Uygulama Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0011 OMÜ İç Tetkik Bilgi Üretimi Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0012 OMÜ İç Tetkik Bilgi Transferi Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0015 OMÜ İç Tetkik İnsan Kaynakları Soru Listesi
PP.5.2.FR.0016 OMÜ İç Tetkik Satın Alma Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0017 OMÜ İç Tetkik Öğrenci İşleri Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER
PP.5.2.İŞA.0003 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİ
PP.5.2.İŞA.0001 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI – FAKÜLTE,MYO,YO,ENSTİTÜ
PP.5.2.FR.0009 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Planlama Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0014 OMÜ İç Tetkik Geri Bildirim Süreci Soru Listesi
PP.5.2.İŞA.0015 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - KOORDİNATÖRLÜKLER - UİB - BAPKOB
PP5.2.İŞA.0004 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
 • ÜNİKYS

 • UBYS

 • Fiziki Arşiv

 • Dijital Ortam

Tracking Criterion:

KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı
KG796 İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DİF sayısı
KG797 İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı
KG798 İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı
KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı
KG800 Kalite Komisyonu tarafından uygun görülen kanıt sayısı

Opportunities:

Kurumda değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması
BİDR/KİDR, İç tetkik ve YGG’nin ÜNİKYS üzerinden gerçekleştirilmesi ile takip edilebilirliğinin sağlanması

F5.2.4 Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Yönetimi

Goal of the Activity: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, kalite ölçütlerine uyumlaştırmak, sıralama kuruluşlarında görünürlülüğünü artırmak ve eğitim öğretim performansını izlemek ve yürütülen faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlamak, üniversitemizin ulusal / uluslararası görünürlüğünü arttırmak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • Eğitimde Revizyon İşlemleri
 • Ar-Ge Revizyon İşlemleri
 • Eğitim Öğretim Performans Ölçeği
 • Eylem Planlarının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması
 • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması
 • Düzeltme faaliyetleri
 
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Kalite El Kitabı
PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtım Formu
PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0094-Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme Takvimi
PP.1.2.FR.0095-Eğitim-Öğretim Performans Ölçüm Formu
PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anket Formu
PP.1.2.PRS.0032 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT USUL VE ESASLAR
PP.5.1.PLN.0001-Eylem Planı Takip Çizelgesi
PP1.2.KLV.0002-Eğitimde Revizyon İzleme ve Yönlendirme Kılavuzu
 • ÜNİKYS

 • UBYS

 • Dijital Ortam

 • Fiziki Arşiv

 • eopd.omu.edu.tr

Tracking Criterion:

KG801 Uygun görülmeyen ders açma talebi sayısı
KG802 Zamanında gönderilmeyen ara ve sonuç raporu sayısı
KG156 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması
KG803 Greenmetric index sıralaması
KG804 Girişimci ve Yenilikçi üniversite index sıralaması
KG805 Ders tanıtım dosyasını eopd sisteminde yüklemeyen akademisyen sayısı

Risks:

Eylem planından birimler tarafından açılan DİF takibinin yapılmaması ve PUKO çevriminin tamamlanamaması
Ders tanıtım dosyasının zamanında yüklenememesi nedeniyle bölüm/fakülte ortalamasının gerçek performansının ortaya konulamaması
Birimlerin eylem planlarında kendilerine verilen görevleri yapma konusunda isteksiz olması nedeniyle eylemlerin gerçekleştirilememesi
DİF ve Düzeltme kayıtları hakkında bilgi yetersizliği sebebiyle hatalı işlem yapılması
Uluslararası sıralama kuruluşlarının talep ettiği verilerin eksik/hatalı veya geç gönderilmesi sebebiyle üniversitenin daha düşük sırada yer alması
Zamanında gönderilmeyen ERK ara ve sonuç raporu nedeniyle sürecin uzaması
Eylem planlarının uygulanabilir olmaması nedeniyle gerekli iyileştirmelerin yapılamaması
Eğitim öğretim performans ölçeği için ihtiyaç duyulan verilerin birimlerden eksik ve yanlış alınması sebebiyle öğretim elemanlarının gerçek performansının ortaya konulamaması
Ders açma taleplerinin müfredata uygun olmaması nedeniyle kalite süreçlerinin yavaşlaması

Opportunities:

Eğitim öğretim performans ölçeği için eopd.omu.edu.tr sistemi kullanıldığından sürekliliğin sağlanması
Eğitimde revizyon kılavuzu kontrol kriterleri ile kalite ölçütlerine tam uyumun sağlanması
Ar-ge revizyon kılavuzu ile sıralama kuruluşlarında görünürlüğün artması
Birimlerin iyileştirme süreçlerini benimseyerek sürece katkıda bulunması
Üst yönetimin iyileştirme yönetimini içselleştirerek liderlik etmesi

F5.2.5 Yaygınlaştırma ve Danışmanlık İşlemleri

Goal of the Activity: Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak ve ÜNİKYS ticarileştirme danışmanlık hizmeti vermek
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
 • ÜNİKYS Ticarileştirme İşlemleri
 • KGS Eğitim İşlemleri
 • Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Etkinlikleri İşlemleri
 • Akreditasyon Süreçleri
 
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Yaygınlaştırma ve Danışmanlık Birimi Personeli
 • ÜNİKYS

 • UBYS

 • Dijital Ortam

 • Fiziki Arşiv

Tracking Criterion:

KG569 Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı
KG809 Verilen kalite güvencesi eğitimi sayısı
KG810 Ticarileştirme ile anlaşılan kurum sayısı

Risks:

Akademisyen direnci nedeniyle akredite program sayısının artırılamaması
Eğitim içeriklerinin yetersiz olması nedeniyle paydaş farkındalığının oluşmaması

Opportunities:

ÜNİKYS yazılımcısının konuya hakim ve tecrübeli oluşu
Kalite Koordinatörlüğü kurgu ekibinin sürece hakim ve tecrübeli oluşu